Бюджет на София

Анализ на бюджета на общината, подготвен от експертите на „Демократична България“

Изберете от падащото меню частта от бюджета, от която се интереусвате. Ще ви бъдет показани графики, таблици и анализ на проблемите и какво може да се подобри в общината.

Приходи

Ако искате да видите и графиките - отворете страницата с устройтво с по-голям екран.

# Име 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 От държавни трансфери 333,530,262 362,040,416 428,901,368 488,552,432 556,103,184 0
2 Собствени приходи 582,769,200 612,535,200 653,937,100 697,216,700 778,149,500 0
3 Преходен остатък след възстановяване средствата на разпоредит 7,036,978 14,452,489 21,648,545 119,165,731 145,145,388 0
4 Заеми за усвояване 78,233,200 13,690,810 0 29,000,000 0 0
5 Погасяване на заеми -15,442,400 -20,611,800 -32,506,261 -35,008,500 -36,322,724 0
6 Средства по Европейски програми 195,000,000 275,365,949 385,013,968 324,128,482 260,476,173 0
7 ОБЩО ПРИХОДИ 1,180,177,240 1,257,473,064 1,456,994,720 1,623,054,846 1,703,551,521 0

Покажи подробности

Анализ:

Източник: https://www.sofia.bg/budget