„Демократична България“: Сега е моментът да се премести паметникът на Съветската армия

06.10.2021

Общинските съветници от „Демократична България“ в София предлагат паметникът на Съветската армия да бъде преместен в Музея на социалистическото изкуство, като се използват вече направените заявки за дарения за процедурата.

Преди дни стана ясно, че областната управа на София има намерение да похарчи 390 хиляди лева за ремонта на паметника. Тя е задвижила процедура за получаването на средствата от държавния бюджет. Кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков призова да се избягва преминаването край паметника, построен през 1954 г., тъй като е в недобро конструктивно състояние.

Съветниците от “Демократична България” се обявиха против подобен проект. Те смятат, че сега  е моментът да за преместването на монумента със средствата, набрани от дарения.

Групата на „Демократична България“ настоява за това още от март 2020 г., когато внесе доклад в Столична община с искане преместване на паметника и за изработване на проект за устройване на парковото пространство в Княжеската градина.

Монументът „Паметник на Съветската армия“ е опасен за живота и здравето на посетителите на „Княжеската градина“, се казва в доклада. Собственикът, в лицето на областния управител (българската държава) не полага грижи за монумента, поради което последният създава опасност за множеството ползватели на градината. Редовно се случват инциденти с падане на облицовъчните плочи. 

За посочения обект е водена дългогодишна кореспонденция между Столична община, район „Средец“, Областния управител и Министерството на културата относно компетенциите по управление и поддържане на монумента, като през годините на спорове между ведомствата за него не е полагана необходимата грижа.

Казусът датира още от 1992 г., когато с решение № 19 на СОС органът на местно самоуправление в София се е произнесъл за желанието си за демонтиране на паметника. От юридическа гледна точка не съществуват пречки за демонтажа и преместването на паметника, тъй като той няма статут на единична недвижима културна ценност по смисъла на чл. 59, ал. 4 и чл. 65 от Закона за културното наследство.