Искане за информация относно режима на платено паркиране на пътни превозни средства (ППС) на територията на Столична община за 2018 г. и за 2019 г., която да бъде актуална към 31.12.2019 г.

03 февруари 2020, понеделник Viber

Поискахме информация относно режима на паркиране на ППС за служебни нужди от Столична община

ДО

Г-ЖА РУМЯНА МИЛОВА – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД

И С К А Н Е

от Методи Лалов, общински съветник от Демократична България в Столичния общински съвет

правно основание: чл. 33, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

                                                

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИЛОВА,

Моля да ми предоставите следната информация относно режима на платено паркиране на пътни превозни средства (ППС) на територията на Столична община за 2018 г. и за 2019 г., която да бъде актуална към 31.12.2019 г.:

 1. Колко места за паркиране в режим „Служебен абонамент“ (по чл. 63, ал. 1 от Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община – НОДТСО) има на територията на Столична община, съответно дневен режим и нощен режим? Следва да ми предоставите и копие/я от действащата/ите през 2018 г. и през 2019 г. заповед/и на кмета на Столична община по чл. 64, ал. 1 от НОДТСО.
 2. Колко места има на територията на Столична община в режим на паркиране на ППС за служебни нужди, които са собственост на Столична община и/или се ползват на валидно правно основание от административни, здравни и обслужващи звена, които се издържат изцяло от бюджета на Столична община (по чл. 65 от НОДТСО)? Следва да ми предоставите и копие/я от действащата/ите през 2018 г. и през 2019 г. заповед/и на кмета на Столична община по чл. 66 от НОДТСО, както и на списъка по чл. 82, вр. чл. 80 от НОДТСО.
 3. Какъв е броят на ППС, на които е издадено разрешение за паркиране на места по т. 1 от настоящото искане? От кои държавни и общински служби, общински съветници и частно-правни субекти се ползват местата по т. 1?
 4. Какъв е броят на ППС, на които е издадено разрешение за паркиране на места по т. 2? От кои общински служби, общински съветници, административни, здравни и обслужващи звена, които се издържат изцяло от бюджета на Столична община се ползват местата по т. 2?
 5. Има ли освободени от заплащане на такса за ползване местата по т. 1 субекти? Кои са тези субекти и на какво правно основание са освободени от заплащане на такса?
 6. Какъв е размерът на постъпленията от платено паркиране в режим „Служебен абонамент“ за 2018 г. и за 2019 г.?
 7. Има ли несъбрани вземания от паркиране в режим „Служебен абонамент“ за 2018 г. и за 2019 г.? Да бъдат индивидуализирани длъжниците и размера на всяко неизпълнено задължение.
 8. Какъв е броят на установените нарушения на режима „Служебен абонамент“ за 2018 г. и за 2019 г.? Какви документи са съставени за установените нарушения и какви мерки са предприети спрямо нарушителите?
 9. Колко ППС, паркирали в нарушение на режима „Служебен абонамент“ са били преместени принудително през 2018 г. и през 2019 г.?
 10. Какъв е размерът на събраните суми за нарушения на режима „Служебен абонамент“ съответно за 2018 г. и за 2019 г.?
 11. Как се определя съотношението места за „Служебен абонамент“ и за паркиране за служебни нужди спрямо броя винетни стикери за локално платено паркиране и спрямо броя места на съответната улица, като се вземе предвид и броя на местата за паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания, както и местата, предвидени за тротинетки и кофи за боклук?
 12. В кои подзони на „Синята зона“ и „Зелената зона“ са продадени винетни стикери за локално платено паркиране, които надвишават 85% от броя на разчертаните места и в кои – над 100% съответно за 2018 г. и за 2019 г.? Да бъдат посочени конкретно процентите на превишението.

Изисканата информация ще даде възможност на общинските съветници и гражданите да си изградят мнение за дейността на „Център за градска мобилност“ ЕАД и на кмета на Столична община във връзка с паркирането на територията на Столична община, както и за съответствието й с приложимите нормативни актове и ще повиши ефективността на осъществявания от Столичния общински съвет контрол.

С уважение,

Методи Лалов

 

Накратко:

Попитахме "ЦГМ" ЕАД колко места в София се ползват като служебен абонамент или за служебно ползване, от кого, има ли несъбрани суми от служебен абонамент и какъв е техният размер.

Защо е важно:

Отговорите ще ни покажат дали общинското дружество и кметът на СО работят в рамките на закона и в интерес на софиянци.

Вид:

Питане

Входящ номер:

1294/03.02.2020

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK