Попитахме за актуалното състояние на хвостохранилищата на територията на Столична община

09.03.2020
Питане

Накратко

Попитахме за актуалното състояние на хвостохранилищата на територията на Столична община. Какви специални наблюдения, действия и програми, предотвратяващи бедствия, аварии или предпоставки за възникването им, изпълнява Столична община, за да бъде избегнат всякакъв риск за здравето и живота на гражданите.

Защо е важно:

На територията на Столична община се намират хвостохранилища, чието състояние днес притеснява сериозно гражданите на Столична община. Предвид опасните вещества, съдържащи се в тях, е много важно те да бъдат под специално наблюдение.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук