Попитахме какъв е броят на регистрираните МПС в София и влиянието им върху чистотата на въздуха

15.11.2020
Питане

Накратко

През ноември 2020 започнаха да се появяват дни със замърсяване на въздуха в София според гражданската система за измерване на фини прахови частици (ФПЧ) airsofia.info. И в момента, в който пиша това питане до Вас, според техните станции, въздухът в града ни съдържа ФПЧ2,5 и ФПЧ10 над допустимите норми. За първите 15 дни на месец ноември разполагам с информация за поне още 3 дни със замърсяване (2, 7 и 13 ноември). Това означава, че според airsofia.info в 4 от първите 15 дни на месеца или в над една четвърт от дните през първата половина на ноември 2020 се наблюдава замърсяване на въздуха в София. В същото време пред обществото беше предоставен научен отчет „Изследване на приноса на различни източници на замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ10) в гр. София“ на НИМХ към БАН, който е бил възложен от министъра на образованието и науката по искане на кмета на гр. София т.е. по ваше искане. Изследването беше представено на широката публика от директора на НИМХ проф. Христомир Брънзов по бТВ в края на октомври. В материал в сайта на телевизията се посочва: „Градският прах по улиците, запрашаването при строителни дейности и паркирането в зелени почви имат най-голям принос за замърсяване на въздуха в София. Това сочат резултатите от едногодишно изследване на Националния институт по метеорология и хидрология.“.

Защо е важно:

Според графиките и самия доклад, с който отделих време да се запозная, установявам, че трафикът в града генерира приблизително 32% от замърсяването над нормата на ФПЧ, в това число: 25% от ресуспензия на почва/прах - по мое мнение това основно е прахът, който се вдига при движението на автомобилите; 7% пътен трафик. С оглед на всичко това смятам, че една от основните причини за замърсяването на въздуха в София е увеличаването на броя на МПС в града и трафикът, в който те участват.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук