Брой регистрирани МПС в София и влиянието им върху чистотата на въздуха

ДО КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА ЧРЕЗ: ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ Уважаема г-жо Фандъкова, Уважаеми г-н Герджиков, На основание чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет, моля да ми отговорите устно и писмено на първата следваща сесия на СОС … Continue reading Брой регистрирани МПС в София и влиянието им върху чистотата на въздуха