Брой застрахователни събития, заведени застрахователи претенции и искове и изплатени застрахователни обезщетения във връзка с повредена или унищожена общинска инфраструктура или обекти, общинска собственост  

19 февруари 2020, сряда Viber

Зададохме въпроси относно застрахователните претенции и искове и изплатените застрахователни обезщетения за повредена или унищожена общинска собственост

ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е

от

Методи Лалов

общински съветник от „Демократична България“

в Столичния общински съвет

 

Относно: Брой застрахователни събития, заведени застрахователни претенции и искове и изплатени застрахователни обезщетения във връзка с повредена или унищожена общинска инфраструктура или обекти, общинска собственост

Правно основание: чл. 33, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (ПОДСОС)

                        

Уважаема госпожо Фандъкова,

За да могат общинските съветници и гражданите да получат надлежна информация дали кметът на Столична община и подчинената му общинска администрация полагат дължимата грижа на „добрия стопанин“ за общинската собственост, както и за повишаване на ефективността на осъществявания от Столичния общински съвет контрол върху дейността на местната изпълнителна власт, следва да отговорите на следните въпроси:

  1. Какъв е броят на заведените от Столична община към застрахователи претенции и искове за обезщетения за нанесени имуществени вреди на общинската инфраструктура (повредени предпазни огради, антипаркинг колчета и др.) вследствие на настъпили събития, покривани от задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ поотделно за 2017 г., 2018 г. и 2019 г.?
  2. Какъв е броят на събитията поотделно за 2017 г., 2018 г. и 2019 г., по които застрахователите са изплатили обезщетения на Столична община или са възстановили щетите?
  3. Каква е стойността на изплатените обезщетения и на извършените от застрахователите ремонти на повредена общинска инфраструктура поотделно за 2017 г., 2018 г. и 2019 г.?
  4. Какъв е броят на заведените от Столична община към застрахователи претенции и искове за обезщетения за нанесени имуществени вреди на обекти, общинска собственост, подлежащи на задължителна застраховка по Закона за общинската собственост поотделно за 2017 г., 2018 г. и 2019 г.?
  5. Какъв е броят на събитията поотделно за 2017 г., 2018 г. и 2019 г., по които застрахователите са изплатили обезщетения на Столична община или са възстановили щетите на обекти, общинска собственост, подлежащи на задължителна застраховка по Закона за общинската собственост?
  6. Каква е стойността на изплатените обезщетения и на извършените от застрахователите ремонти на обекти, общинска собственост, подлежащи на задължителна застраховка по Закона за общинската собственост поотделно за 2017 г., 2018 г. и 2019 г.?

Моля отговорите да бъдат предоставени писмено на първата следваща сесия на Столичния общински съвет.

Съгласувал:

Бойко Димитров, финансист

 

С уважение,

Методи Лалов, общински съветник

Накратко:

Попитахме какъв е броят на застрахователните събития, заведени застрахователни претенции и искове и изплатени застрахователни обезщетения във връзка с повредена или унищожена общинска инфраструктура или обекти, общинска собственост  

Защо е важно:

За общинските съветници и гражданите е важно да получат надлежна информация дали кметът на Столична община и подчинената му общинска администрация полагат дължимата грижа на „добрия стопанин“ за общинската собственост.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА20-ГР94-908/19.02.2020

Отговор:

Свалете

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK