Частична промяна на тролейбусните маршрути и експлоатационните им параметри във връзка с пускането в експлоатация на третия метродиаметър и оптимизиране на разписанията им, с оглед по-качествено обслужване на пътниците

02 декември 2020, сряда Viber

Предложихме оптимизация на тролейбусните маршрути във връзка с пускането в експлоатация на третия метродиаметър и оптимизиране на разписанията им, с оглед по-качествено обслужване на пътниците

ДО

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Д О К Л А Д

от

Симеон Ставрев – общински съветник от „Демократична България“

в Столичния общински съвет и Виктор Чаушев – външен експерт към Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност на СОС

Относно: Частична промяна на тролейбусните маршрути и експлоатационните им параметри във връзка с пускането в експлоатация на третия метродиаметър и оптимизиране на разписанията им, с оглед по-качествено обслужване на пътниците

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕРДЖИКОВ,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

През 2020 г. беше пуснат в експлоатация по-голямата част от третия метродиаметър – от жк „Красно село“ до жк „Хаджи Димитър“, с което се създаде нова бърза и удобна транспортна връзка за хората, ползващи обществен транспорт. Трасето на третия метродиаметър осигурява прекачване с 9 от 10-те тролейбусни линии в града, което налага тяхната частична оптимизация, с оглед на това, че в някои участъци от маршрутите им, те се припокриват с трасето на третия метродиаметър, а други от маршрутите, които довозват до третия метродиаметър могат да осигурят по-редовно обслужване. Така повече тролейбусни маршрути ще придобият устойчива довозваща до метрото функция, а също и ще се подобри обслужването на други дестинации.

Същевременно, предложената в настоящия доклад реорганизация ще позволи в предпразник и празник организиране на синхронизирано обслужване както в общи участъци в централната градска част, така и в отделните ръкави към кварталите, които се обслужват от повече от една линия, с оглед намаляване на общите интервали на преминаване и цялостно подобряване на обслужването. Така ще се сведе до минимум практиката да преминат заедно тролейбуси от няколко линии и след това да няма обслужване дълго време, независимо че конкретната спирка се обслужва от няколко тролейбусни линии.

От друга страна се появява възможност да бъдат удовлетворени искания на граждани за допълнително транспортно обслужване, тъй като сегашното обслужване считат за недостатъчно / недобро, което е още по-важно за осигуряване, с оглед адекватно довозване/отвозване от метростанциите на третия метродиаметър. Такива жалби има от граждани в район „Подуяне“, които предлагаха линия 4 да бъде удължена от жк „Хаджи Димитър“ до жк „Левски-Г“.

Настоящите предложения за промени са съгласувани с инж. Евгений Ганчев – директор на „Столичен електротранспорт“ ЕАД

Маршрутни промени

Предлагаме промяна на маршрутите на следните тролейбусни линии:

– Линия 2 – скъсява се до обръщало жк Борово – маршрут – жк „Хаджи Димитър“ – жк „Борово“;

– Линия 3 – маршрутът се променя и е с направление МБАЛ „Св. Анна“ – жк „Левски-Г“ – по бул. „Цариградско шосе“ до СУ „Св. Климент Охридски“ и по маршрута на линия 1 до жк „Левски-Г“;

– Линия 9 – Удължава се от тролейбусно обръщало в жк Борово до тролейбусно обръщало жк Бъкстон – маршрут пл. „Сточна гара“ – жк „Бъкстон“.

Експлоатационни параметри

А.ДЕЛНИК

Линия 1 – намаление на пробега и курсовете и увеличаване на интервалите през деня с до 2 минути, което намаление ще се компенсира от линия 3;

Линия 2 – намаление на пробега с малко над 1000 км дневно и скъсяване на маршрута до жк Борово;

Линия 3 – променен маршрут, който да компенсира изцяло намалението на пробега на линия 1 в общата част от маршрутите им и да увеличи обслужването. Сумарният дневен брой курсове в общия участък на линии 1 и 3 се увеличава. Делник е бил 139 броя (само линия 1), а става – 175 броя (линии 1 и 3). Предпразник и празник е бил 62 и 54 броя, а става – 104 броя.

Линия 4 – увеличава се дневния пробег и броя коли по линията – от 76 курса на 96 курса, за да се компенсира намаляването на пробега по линия 2, като в общия им участък – между СУ „Св. Кл. Охридски“ и жк „Хаджи Димитър“, двете линии преминават синхронизирано – на всеки 4-5-6 минути, а вечер – на всеки 10-11 мин.

Линия 5 – Увеличава се обслужването делник до 13-11-13-5 – от 98 на 105 курса дневно делник като така се постига пълен синхрон с линия 1 в общия им участък от Надлез Надежда до ул. Гурко.

Линия 8 – вечерно време делник се добавя една кола до разстановка 6-5-6-3 и броя курсове нараства от 73 на 78. В общия участък с линия 11 сутрин рано и вечер се извършва синхронизиране, за да има обслужване на всеки 13 минути.;

Линия 9 – линията се удължава до жк Бъкстон, за да компенсира изцяло обслужването на линия 2 като получава увеличение на пробега и броя коли.

Линия 11 – линията получава обслужване с разстановка 7-6-7-3 като увеличава броя дневни курсове от 66 на 78. Извършва се частичен синхрон с 8 в общия им участък.

Линии 6 и 7 запазват текущите си параметри делник без промяна.

Така предложени, промените делник позволяват при нормална пътна обстановка линии 1,3 и 5 да работят синхронизирано, линии 2 и 4 също, както и 8 и 11 в общите им участъци.

Б. ПРЕДПРАЗНИК И ПРАЗНИК

Така предложените маршрути позволяват в предпразник и празник да бъдат синхронизирани в общите си участъци, при нормална пътна обстановка:

Линии 1,2,4 и 5 имат курс от 100 минути; Линии 3,6,8 и 11 – 80 минути, а линия 7 – 140 минути. Извън синхрона остава единствено линия 9, която има собствени интервали на преминаване. Всички линии (без линия 9) работят на интервал от 20 минути през деня и 30 минути вечер. Линия 9 работи на интервал 12-13 минути през деня и 21 минути вечер.

Линии 1 и 3 работят в синхрон между Левски – Г и СУ (през 10 минути);

Линии 2 и 4 работят в синхрон между СУ и Хаджи Димитър (през 10 минути);

Линии 3 и 5 работят на интервал 12/8 минути между МБАЛ „Св.Анна“ и Орлов мост и на интервал 14/6 минути между Орлов мост и МБАЛ „Св.Анна“;

Линии 2 и 8 работят на интервал 8/12 минути между СУ и Център по Хигиена, а в посока от Център по Хигиена към СУ – на интервал 5/15 минути;

Линии 6 и 7 работят в синхрон между Люлин 10 и ул. Опълченска (през 10 минути);

Линии 4 и 11 работят в синхрон между бул. Проф. Цв. Лазаров и Паметника Левски (през 10 минути), а в обратна посока – между СУ и бул. Проф. Цв. Лазаров – през 5/15 минути.;

Линии 1, 5 и 7 минават през 5/8/7 минути една от друга между кино Одеон и бул. Сливница, а в обратна посока – между бул. Сливница и НДК – през 6/8/8 минути;

Линии 1,2,3 и 4 минават през 5 минути една от друга между СУ и Метрост. Хаджи Димитър, както и в обратна посока;

Линии 3,4,5 и 11 преминават по бул. Цариградско шосе, по посока изток през 5/6/4/5 минути една от друга, а в обратна посока – към центъра – през 5/7/3/5 минути една от друга;

Линии 1,2,5 и 8 минават през 5/3/5/7 минути една от друга на спирка Кино Одеон посока НДК, а в обратна посока – през 3/2/6/9 минути една от друга;

– Движението на линии 7 и 8 от жк „Стрелбище“ към жк „Гоце Делчев“ е през 5/15 мин, а в обратна посока – от жк „Гоце Делчев“ към жк „Стрелбище“ е също през 5/15 мин.

Линии 8 и 11 се движат през 13/7 минути двупосочно в общия им участък между СУ „Св. Кл. Охридски“ и пл. „Сточна гара“;

Линии 6 и 7 се движат през 10 минути в общия им участък двупосочно – между ул. „Опълченска“ и жк „Люлин 10“.

Таблица:

Интервали на преминаване

Рекапитулация на пробега след промяната

БИЛО

(км)

СТАВА

(км)

РАЗЛИКА

(км)

БРОЙ ДНИ

ЦЕНА

(лв)

ОБЩО

ДЕЛНИК

19892,37

19942,31

49,94

249

6,13

76 226,92

ПРЕДПРАЗНИК

12001,49

11703,84

-297,65

49

6,13

-89 405,13

ПРАЗНИК

11552,24

11703,84

151,6

67

6,13

62 263,64

49 085,42

ЛЕВА

Мотиви:

– Ще се извърши оптимизация на обслужването, съобразно пускането на третия метродиаметър в експлоатация, тъй като 9 от 10-те тролейбусни линии в София правят връзка с него;

– Подобрява се транспортното обслужване с тролейбусен транспорт в жк „Бъкстон“ и жк „Манастирски ливади-Запад“, които вече ще се обслужват от по-редовната предпразник и празник линия 9, за сметка на по-нередовната линия 2;

– Въвежда се синхронизиране за двата североизточни ръкава – в жк „Хаджи Димитър“ – линии 2 и 4, по бул. „Владимир Вазов“ и в жк „Левски-Г“ за линии 1 и 3, което кумулативно подобрява транспортното обслужване в тях. Същевременно, увеличението на пробега и намалението на интервала по линия 4 подобрява транспортното обслужване в останалата част на маршрута му – към жк „Дружба-2“;

– Осигурява се по-редовно бързо довозване на живеещите по бул. „Владимир Вазов“ и в жк „Левски В и Г“ до метростанция „Хаджи Димитър“ и до центъра на града. Осигурява се нова директна връзка между жк „Левски-Г“, бул. „Цариградско шосе“ и МБАЛ „Св.Анна“;

– Минимизира се преминаването заедно в предпразник и празник в общите части на линиите по Първи градски ринг на тролейбуси от няколко линии и след това да няма обслужване дълго време, независимо че спирките се обслужват от няколко тролейбусни линии;

– Водачите са по-свободни да шофират спокойно – свеждат се до минимум случаите да се налага да карат зад колега през част от маршрута си;

– Оптимизира се обслужването в квартали, в които вече е налично метро – за линиите, обслужващи жк „Банишора“ (МС „Княгиня Мария Луиза“) и жк „Хаджи Димитър“ (МС „Хаджи Димитър“), както и се въвежда синхрон на преминаване на линиите, които обслужват тези квартали.

– Увеличава се обслужването по линии 8 и 11, за да се компенсира отпадането на линия 7 по бул. „Васил Левски“, която от 01/10/2020 г. се движи по ул. „Опълченска“ до жк „Люлин“;

– Увеличава се обслужването по линия 5 към жк „Младост-2“ делник и се извършва синхрон с линия 1 в общия им участък между Надлез „Надежда“ и ул. „Ген. Гурко“.

– Увеличаването на колите и пробега по линии 4 и 11 сумарно подобрява обслужването на жк „Дружба-1“ и жк „Дружба-2“, където линиите също осъществяват и довозваща до метрото функция;

– Значително се повишава привлекателността на тролейбусния транспорт делник вечер както и през уикенда;

– Със синхронизиране движението на няколко линии в общите им участъци в предпразник и празник, се подобрява обслужването на жк „Хаджи Димитър“, жк „Сухата река“ и жк „Левски“; по бул. „Васил Левски“ между пл. „Сточна гара“ и СУ „Св. Кл. Охридски“; жк „Банишора“; по бул. „Сливница“, по бул. „Цариградско шосе“ и др.

Прилагаме и картосхема на маршрутите.

Съгласно гореизложеното, предлагаме Столичен общински съвет да приеме предложения проект на решение.

Приложение: Съгласно текста.

Вносители:

1. /Симеон Ставрев/

2./Виктор Чаушев/

Документът е подписан с електронен подпис!

ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е

№…………………

на Столичния общински съвет

от ……………/……………./2020 г.

за частична промяна на тролейбусните маршрути и експлоатационните им параметри във връзка с пускането в експлоатация на третия метродиаметър и оптимизиране на разписанията им, с оглед по-качествено обслужване на пътниците

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

С Т О Л И Ч Н И Я Т О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема доклада;

2. Считано от 01/02/2021 г. променя маршрутите на тролейбусни линии 2,3 и 9 както следва: линия 2 – жк „Хаджи Димитър“ – жк „Борово“; линия 3 – „МБАЛ Св.Анна“ – жк „Левски-Г“; линия 9 – пл. „Сточна гара“ – жк „Бъкстон“;

3. Възлага на Кмета на Столична Община да предвиди в проекта за Икономическа рамка на транспорта за 2021 г. допълнително 49 085,42 лева за осигуряване на транспортно обслужване, съгласно калкулацията в доклада;

4. Възлага на „Център за градска мобилност“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“ ЕАД изпълнението на доклада.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на …………../………..…/2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет: ……………………………..…….

/Елен Герджиков/

Юрист от администрацията

на Столична община: ……………………….

/……………………..………………../

/…………./………../2020 г./

Накратко:

През 2020 г. беше пуснат в експлоатация по-голямата част от третия метродиаметър – от жк „Красно село“ до жк „Хаджи Димитър“, с което се създаде нова бърза и удобна транспортна връзка за хората, ползващи обществен транспорт. Трасето на третия метродиаметър осигурява прекачване с 9 от 10-те тролейбусни линии в града, което налага тяхната частична оптимизация, с оглед на това, че в някои участъци от маршрутите им, те се припокриват с трасето на третия метродиаметър, а други от маршрутите, които довозват до третия метродиаметър могат да осигурят по-редовно обслужване. Така повече тролейбусни маршрути ще придобият устойчива довозваща до метрото функция, а също и ще се подобри обслужването на други дестинации.

Защо е важно:

Същевременно, предложената в настоящия доклад реорганизация ще позволи в предпразник и празник организиране на синхронизирано обслужване както в общи участъци в централната градска част, така и в отделните ръкави към кварталите, които се обслужват от повече от една линия, с оглед намаляване на общите интервали на преминаване и цялостно подобряване на обслужването. Така ще се сведе до минимум практиката да преминат заедно тролейбуси от няколко линии и след това да няма обслужване дълго време, независимо че конкретната спирка се обслужва от няколко тролейбусни линии. От друга страна се появява възможност да бъдат удовлетворени искания на граждани за допълнително транспортно обслужване, тъй като сегашното обслужване считат за недостатъчно / недобро, което е още по-важно за осигуряване, с оглед адекватно довозване/отвозване от метростанциите на третия метродиаметър. Такива жалби има от граждани в район „Подуяне“, които предлагаха линия 4 да бъде удължена от жк „Хаджи Димитър“ до жк „Левски-Г“.

Вид:

Доклад

Входящ номер:

СОА20-ВК66-10344

Вносители:

Симеон Борисов Ставрев

Общински съветник в СОС

Симеон Борисов Ставрев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK