Предложихме оптимизация на тролейбусните маршрути във връзка с пускането в експлоатация на третия метродиаметър и оптимизиране на разписанията им, с оглед по-качествено обслужване на пътниците

02.12.2020
Доклад

Накратко

През 2020 г. беше пуснат в експлоатация по-голямата част от третия метродиаметър – от жк „Красно село“ до жк „Хаджи Димитър“, с което се създаде нова бърза и удобна транспортна връзка за хората, ползващи обществен транспорт. Трасето на третия метродиаметър осигурява прекачване с 9 от 10-те тролейбусни линии в града, което налага тяхната частична оптимизация, с оглед на това, че в някои участъци от маршрутите им, те се припокриват с трасето на третия метродиаметър, а други от маршрутите, които довозват до третия метродиаметър могат да осигурят по-редовно обслужване. Така повече тролейбусни маршрути ще придобият устойчива довозваща до метрото функция, а също и ще се подобри обслужването на други дестинации.

Защо е важно:

Същевременно, предложената в настоящия доклад реорганизация ще позволи в предпразник и празник организиране на синхронизирано обслужване както в общи участъци в централната градска част, така и в отделните ръкави към кварталите, които се обслужват от повече от една линия, с оглед намаляване на общите интервали на преминаване и цялостно подобряване на обслужването. Така ще се сведе до минимум практиката да преминат заедно тролейбуси от няколко линии и след това да няма обслужване дълго време, независимо че конкретната спирка се обслужва от няколко тролейбусни линии. От друга страна се появява възможност да бъдат удовлетворени искания на граждани за допълнително транспортно обслужване, тъй като сегашното обслужване считат за недостатъчно / недобро, което е още по-важно за осигуряване, с оглед адекватно довозване/отвозване от метростанциите на третия метродиаметър. Такива жалби има от граждани в район „Подуяне“, които предлагаха линия 4 да бъде удължена от жк „Хаджи Димитър“ до жк „Левски-Г“.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук

Още документи по темата

Няма публикации.