Евентуален строеж в зелена площ в ж.к. Дианабад

22 декември 2021, сряда Viber

Попитахме дали ще се застрои поредната зелена площ в Дианабад

ДО КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

ЧРЕЗ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Уважаема г-жо Фандъкова,

Уважаеми г-н Георгиев,

На основание чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет, моля да ми отговорите устно и писмено на първата следваща сесия на СОС на следното питане, което да бъде включено в Дневния ред на Съвета:

ПИТАНЕ

От Симеон Ставрев –

Общински съветник в Столичен общински съвет

Относно: Евентуален строеж в зелена площ в ж.к. Дианабад

Уважаема г-жо Фандъкова,

На 14 януари 2020 г. кметът на р-н Изгрев публикува следното в профила си във Facebook:

Пети спрян строеж в зелена или междублокова площ! По инициатива на д-р Делян Георгиев процедурата по изменение на плана, предвиждащо отпадане на застрояване на терена с 4-етажна сграда между блокове 45-46 и 43-44 в жк Дианабад, и отреждането му за озеленяване, ще бъде отнесена до СОС.

В случая се касае за отредена за зелена площ земя по ПУП, а от данните за имота излиза, че е предназначен за жилищно строителство.

Ето информацията за имота от кадастъра:

Поземлен имот 68134.803.1584, област София (столица), община Столична, гр. София, район Изгрев, ул. проф.Константин Чилов, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 689 кв. м, стар номер 1584, квартал 9, парцел III,

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-95/18.12.2015 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

Визуализация на имота по действащия ПУП:

Информация от НАГ:

УПИ 0

Предназначение: За жилищно строителство

Вид: Публична собственост

Устройствена зона: Жк – Жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване

Плътност на застрояване: 40

КИНТ: 3

Мин. озеленена площ: 40

Кота корниз: 26 за жил. сгр./ 32 за общ. сгр.

Предназначение на устройствена зона: Устройствени зони с преобладаващо комплексно застрояване. При създаване на индивидуални УПИ за жилищно строителство в изградените части на жилищните комплекси се спазват разпоредбите на чл.22 ЗУТ. Могат да се създават УПИ за подземни и полуподземни обществени паркинги и гаражи и други подземни обекти, като покривите им се оформят като открити площи за отдих и спорт. В междублоковите пространства се оформят УПИ за озеленяване с режим на Тго, за които се създават актове за публична общинска собственост. УПИ с режим на Тго се създават и за частите от междублоковите пространства с реализирани озеленени площи.

Решение 307 ПО ПРОТОКОЛ 82/28.05.2015 г. от СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ;

Протокол 12/18.08.2021 г.;

Жители на квартала ме информираха за движение около въпросния имот в кадастъра и са силно притеснени за възможно бъдещо строителство на това място. Очевидно е гъстото застрояване на района, а този парцел попада точно между няколко много големи съчленени блока. 

По тази причина моля да ми отговорите на следните въпроси:

  1. Какво е всъщност предназначението на имота – за жилищно строителство или за зелена площ?
  2. Има ли постъпили документи в някоя от структурите на Столична община от собственика на имота в последните 2 години относно каквато каквото и да е, свързано с този имот? Ако да – какви?
  3. Предвидени ли са пари за отчуждаване на този имот – ако да колко и кога се планира да бъде отчужден?

София                                                                                                                        

22 декември 2021

С уважение,

……………………………..

(СИМЕОН СТАВРЕВ)

Документът е подписан с електронен подпис.

Накратко:

На 14 януари 2020 г. кметът на р-н Изгрев публикува в профила си във Facebook, че е спрян пети строеж в зелена или междублокова площ. В случая се касае за отредена за зелена площ земя по ПУП, а от данните за имота излиза, че е предназначен за жилищно строителство.

Защо е важно:

Жители на квартала ни информираха за движение около въпросния имот в кадастъра и са силно притеснени за възможно бъдещо строителство на това място. Очевидно е гъстото застрояване на района, а този парцел попада точно между няколко много големи съчленени блока. 

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА21-ВК66-12223

Отговор:

Свалете

Вносители:

Симеон Борисов Ставрев

Общински съветник в СОС

Симеон Борисов Ставрев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK