Финансиране на четиригодишна ремонтна програма на трамваен релсов път и контактна мрежа на територията на Столична община – 2020 – 2023 г.

19 декември 2019, четвъртък Viber

Предложихме четиригодишна ремонтна програма на трамваен релсов път и контактна мрежа

ДО

ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

Д О К Л А Д

от

СИМЕОН СТАВРЕВ – общински съветник Столичен общински съвет

Относно: Финансиране на четиригодишна ремонтна програма на трамваен релсов път и контактна мрежа на територията на Столична община – 2020 – 2023 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Столичен Електротранспорт“ ЕАД е общински транспортен оператор, който експлоатира и поддържа трамвайния транспорт и съпътстващата го инфраструктура на територията на Столична община. Релсовият път в града през последните години се осъвременява и ремонтира, но извън проектите с европейско финансиране, целенасочените инвестиции в него са недостатъчни. Перото в бюджета на Столична община за основен ремонт на релсов път и контактна мрежа за 2019 г. е на стойност
1 921 053 лева (Функция 8; Дейност 849), което е крайно недостатъчно дори и само за подмяна на определени съоръжения по трамвайната мрежа – стрелки, кръстовки, криви, прелези и др., без да обръщаме внимание на участъци, които вече са амортизирани и извън стандартите за редовна експлоатация. Това перо не се различава за предходните години съществено, даже то е по-ниско от това за 2019 г.

Същевременно все още има редица участъци, които се отлагат във времето, а това води до бърза амортизация на подвижния състав, повишени разходи за ремонт на трамваите, ниска скорост на движение, разтеглени разписания и лош комфорт за пътуващите, което ги отблъсква от този вид транспорт. В най-тежко състояние е 8 055 м. двоен релсов път за 1009 мм и около 1 700 м. двоен релсов път за 1435 мм междурелсия. Те са предвидени за ремонт, по някои от тях има изготвени идейни проекти, а други могат да се ремонтират и по текущо положение. Голяма част от тези трасета не са ремонтирани от над 30 години. Техният експлоатационен ресурс отдавна е изтекъл. Други са участъци с малки дължини, които са останали неремонтирани, намират се на прелези в кръстовища и могат да се реконструират по текущо положение, без да е необходимо сериозно времеемко проектиране.

За да могат да бъдат ремонтирани е необходимо извън останалите инвестиции да бъде обособена нарочна ремонтна програма, която за да не натовари бюджета на Столична община и за да се съобрази с ремонтните ресурси на дружеството и на строителните компании в България, предлагам да се разсрочи в рамките на 4 години. Средно на година би се ремонтирало около 2 500 метра двоен релсов път и контактна мрежа, което би отнело около 6,15 милиона лева от бюджета на Столична община.

Приложение: Картосхема на участъците

Участъците са следните:

Приблиз.

дължина

Местоположение

Описание

Приблиз.

стойност

1190 м.

Бул. Кн. Мария Луиза

Панелно двуколовозно трасе от ул. Козлодуй до спирка с код 1255 „Пета градска болница“. Експлоатира се от линии 1, 3, 6, 7 и 12. През този участък преминават три четвърти от трамвайния парк на депо „Банишора“ при прибиране за депо, част от новите швейцарски трамваи и трамваите PESA, които обслужват линии 1 и 7.

3,5 млн. лева

190 м.

Надлез Надежда

Панелно двуколовозно трасе от т.нар. „малък трамваен триъгълник“ до депо „Банишора“, заедно с две автоматични, 2 изходящи стрелки и 2 кръстовки. Експлоатира се от линия 11. През този участък преминават три четвърти от трамвайния парк на депо „Банишора“ при прибиране за депо.

400 000 лева

90 м.

Надлез Надежда

Панелно двуколовозно трасе от жп линията София – Мездра до кривата преди моста над река Суходолска. Експлоатира се от линии 6, 11 и 12

145 000 лева

190 м.

Надлез Надежда – Модна къща „Агресия“

Панелно двуколовозно трасе при Надлез надежда – след кривата след моста над река Суходолска до Модна къща „Агресия“. Експлоатира се от линии 6, 11 и 12. Този и предходните два участъка не бяха включени в рехабилитацията на транспортен възел Надежда.

300 000 лева

45 м.

Мост река Какач – гробища „Бакърена фабрика“

Панелно двуколовозно трасе върху мост над река Какач в прохода в полето при гробищата на Бакърена фабрика – между жк Надежда и жк Обеля. Експлоатира се от линия 6. Необходим е и ремонт на моста.

150 000 лева

290 м.

Ул. 104-та жк Обеля-2

Панелно двуколовозно трасе по ул. 104-та и крива към трамвайното обръщало в жк Обеля-2. Експлоатира се от линия 6. Необходимост от използване на модерна шумоизолираща технология, заради близостта до жилищните сгради.

500 000 лева

1370 м.

Бул. Илиянско шосе

Панелен двуколовозен участък от бул. Рожен до Стоков базар „Илиянци“ и изграждане на липсваща двуколовозна крива и стрелки от бул. Илиянско шосе към ул. Ген. Никола Жеков. Трасето е в изключително тежко състояние и извън всякакви експлоатационни норми. По него в момента се движат трамвайни линии 11 и 12.

3,3 млн. лева

1000 м.

Бул Александър Стамболийски – 1-ва част

Панелен двуколовозен участък и стрелки от бул. Константин Величков до Хипермаркет Лидъл на кръстовището с бул. Вардар. Трасето е в тежко окаяно състояние. По него в момента се движат трамвайни линии 8 и 10. Необходимост от използване на модерна шумоизолираща технология, заради близостта до жилищните сгради.

3,5 млн. лева

700 м.

Бул Александър Стамболийски – 2-ра част

Панелен двуколовозен участък от бул. Константин Величков до обръщало в жк Западен парк, включително и обръщалото. Трасето е в тежко окаяно състояние. По него в момента се движи трамвайна линия 10.

2,5 млн. лева

500 м.

Тунел за жк Люлин

Панелен двуколовозен участък от бул. Царица Йоана, намиращ се в тунела за жк Люлин. Трасето е в тежко окаяно състояние. По него в момента се движи трамвайна линия 8.

700 000 лева

800 м.

Бул. Петър Дертлиев

Панелен двуколовозен участък от бул. Панчо Владигеров до обръщалото в жк Люлин-5, включително и обръщалото. Трасето е в тежко състояние. По него в момента се движи трамвайна линия 8.

2,1 млн. лева

300 м.

Бул. Петър Дертлиев, ул. Луи Пастьор, бул. Панчо Владигеров

Прелези – панелни двуколовозни участъци при кръстовищата с ул. Райко Даскалов, бул. Захари Стоянов, бул. Панчо Владигеров, ул. Луи Пастьор и бул. Петър Дертлиев.

500 000 лева

150 м.

Бул. Ген. М.Д. Скобелев и Петте кьошета

Панелен двуколовозен участък от кръстовището с ул. Цар Петър през кръстовището на Петте кьошета до края на кръстовището към бул. Христо Ботев

300 000 лева

1240 м.

Бул. Джеймс Баучер

Двуколовозен бетониран участък с покритие от павета от кръстовището с бул. Свети Наум до кръстовището с ул. Бигла. Трасето е в лошо състояние. По него в момента се движи трамвайна линия 10.

2,5 млн. лева

250 м.

Кръстовища по бул. Ботевградско шосе

Панелни двуколовозни малки участъци на кръстовищата на бул. Ботевградско шосе, както следва:

70 метра – при кръстовището с ул. река Велека;

95 метра – при кръстовището с ул. Витиня;

85 метра – при кръстовището с ул. Рилска обител

Трасетата са в лошо състояние. По тях се движи трамвайна линия 22.

350 000 лева

340 м.

Панелни участъци по бул. Ситняково

Панелни двуколовозни и бетонови малки участъци в района на спирки и кръстовища на бул. Ситняково, както следва:

200 метра – от кръстовището с бул. Мадрид до 23-то СУ.;

140 метра – в района на кръстовището и спирките на ул. Оборище.

600 000 лева

1050 м.

Бул. Шипченски проход и бул. Искърско Шосе

Панелен двуколовозен участък от трамвайно обръщало Гео Милев до спирка с код 0368 „бул. Проф. Цветан Лазаров“. Трасето е в тежко окаяно състояние. По него се движат трамвайни линии 20 и 23. Трасето се използва за прибиране в депо на целия подвижен състав на трамвайно депо „Искър“.

3,15 млн лева

60 м.

Кръстовище с бул. Христофор Колумб

Бетонов двуколовозен участък в района на кръстовището. Трасето е в лошо състояние, асфалтът около релсите е силно обрушен. По него се движат трамвайни линии 20 и 23. Трасето се използва за прибиране в депо на целия подвижен състав на трамвайно депо „Искър“.

120 000 лева

ОБЩО (лева):

24 615 000

Средногодишно за 4 години това прави по 6 153 750 лева.

В някои участъци, които преминават през нежилищни територии, не е необходимо да се използва специална усилена шумо и вибро изолационни материали. Там е достатъчно да се ползват и стандартните такива, което намалява и цената за ремонт.

Извършването на тези ремонти чувствително ще намали шума (включително вибрационния) в целия град, ще повиши качеството на транспортната услуга – ще повиши скоростта на придвижване и комфорта. Значително ще се намалят повредите на мотрисите, вследствие некачествен релсов път, а от там – задръжките и необслужените курсове (части от курсове), което пряко влияе върху качеството на обслужване на пътниците. Средната скорост на трамвайния транспорт ще се повиши.

Същевременно, реализацията на важните многокилометрови ремонти на релсовия път на бул. Цар Борис ІІІ, бул. Македония, ул. Алабин, , заедно с ремонтите в настоящото предложение, ще елиминира почти всички стари участъци, отдавна преминали 30 годишния стандартен максимален експлоатационен планов период на релсов път у нас.

Въпреки тази програма, перото в бюджета на Столична община за основен ремонт на релсов път и контактна мрежа (Функция 8; Дейност 849) е необходимо да се запази до стойност от около 2 милиона лева, за да могат да бъдат извършвани текущите ремонти от „Столичен Електротранспорт“ ЕАД по подмяна на стрелки, криви, кръстовки, контактна, кабелна мрежа и други. Съобразно тази четиригодишна програма и програмата за текущ ремонт на дружеството, допълнително може да се определи кои участъци от четиригодишната програма да се възложат за ремонт на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД и кои да се възложат по реда на ЗОП.

МОТИВИ

  1. Предложението съответства на водената политика от Столична община по намаляване на замърсяването, подобряването на качеството на атмосферния въздух, в съответствие със заложените мерки в „Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015-2020 г.“. Подобряването на състоянието на релсовият път ще подобри качеството на обслужване по всички линии на трамвайния транспорт, което ще направи трамвайния транспорт по-привлекателен за нови пътници;
  2. В синхрон с мотив 1, ще се повиши и средната скорост на трамвайния транспорт като цяло, което отново ще допринесе за привлекателността на трамвайния транспорт;
  3. Ще се намалят разходите за ремонт на аварии по трамваите, причинени от лошо състояние на трамвайния релсов път и контактна мрежа;
  4. Капацитетът на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД позволява част от ремонтите да се извършат от дружеството чрез директно възлагане, без да е необходимо да се минава през процедура по ЗОП;
  5. Сумата от 6,15 милиона лева на годишна база не се явява значителен разход и може да бъде осигурена без да застрашава изпълнението на други дейности от бюджета;

Въз основа на гореизложеното, предлагам Столичният общински съвет да обсъди и приеме решение:

  1. Приема доклада;
  2. Възлага на кмета на Столична община – г-жа Йорданка Фандъкова да предвиди в проекта на бюджет за 2020 г. необходимата сума от 6 153 750 лева за финансиране;
  3. Възлага на кмета на Столична община – г-жа Йорданка Фандъкова да определи описаните в настоящия доклад участъци последователността за ремонт в следващите четири години;
  4. Възлага на кмета на Столична община – г-жа Йорданка Фандъкова да контролира процеса по т. 3 и да информира Постоянната комисия по „Транспорт и туризъм“ за напредъка и изпълнението на ремонтите.

Приложение: Картосхема на участъците

С уважение,

……………………………..

(СИМЕОН СТАВРЕВ)

Съгласувано с:

Зам. кмет по финанси – Дончо Барбалов………………..

Зам. кмет по транспорт – Кристиян Кръстев………………..

Дирекция „Транспортна инфраструктура“ ………………………

Накратко:

Програмата ни ще се погрижи за релсовите участъци с най-лошо общо състояние. Предложените от нас мерки ще намалят повредите на мотрисите и шума, ще увеличат скоростта на придвижване и комфорта.

Вид:

Доклад

Входящ номер:

СОА19-ГР94-6138

Вносители:

Симеон Борисов Ставрев

Общински съветник в СОС

Симеон Борисов Ставрев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK