Финансиране на четиригодишна ремонтна програма на трамваен релсов път и контактна мрежа на територията на Столична община – 2020 – 2023 г.

ДО ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Д О К Л А Д от СИМЕОН СТАВРЕВ – общински съветник Столичен общински съвет Относно: Финансиране на четиригодишна ремонтна програма на трамваен релсов път и контактна мрежа на територията на Столична община – 2020 – 2023 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, „Столичен Електротранспорт“ ЕАД е общински транспортен … Continue reading Финансиране на четиригодишна ремонтна програма на трамваен релсов път и контактна мрежа на територията на Столична община – 2020 – 2023 г.