Финансиране на дългосрочна програма за възстановяване на исторически подвижен състав за атракционни цели, собственост на общинските транспортни оператори – „Столичен Електротранспорт“ ЕАД и „Столичен Автотранспорт“ ЕАД

19 декември 2019, четвъртък Viber

Предложихме дългосрочна програма за възстановяване на историческите превозни средства

ДО

ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

Д О К Л А Д

от

СИМЕОН СТАВРЕВ – общински съветник Столичен общински съвет

Относно: Финансиране на дългосрочна програма за възстановяване на исторически подвижен състав за атракционни цели, собственост на общинските транспортни оператори – „Столичен Електротранспорт“ ЕАД и „Столичен Автотранспорт“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В активите на общинските транспортни оператори присъстват няколко десетки возила, които са изведени от редовна експлоатация, но са запазени с цел да бъдат възстановени като исторически превозни средства, които да бъдат използвани за атракционни цели. Безспорно, през годините, двете дружества направиха всичко по силите си да съхранят транспортната история на София. Със собствени и целеви средства двете дружества възстановиха 2 трамвая и ремарке (от 1924 г. и 1935 г.), 1 тролейбус (1987 г.) и 1 автобус (1988 г.). „Столичен електротранспорт“ ЕАД премести на закрито всички запазени исторически трамваи в едно от халетата на поделение „Трамкар“, а „Столичен Автотранспорт“ премести всички исторически автобуси на едно място – в гараж „Дружба“, но те се съхраняват на открито, тъй като няма подходяща свободна сграда за съхранението им на закрито.

Същевременно възстановените превозни средства се радват на голям интерес – ползват се за тематични пътувания – покрай културни събития, Коледа, Ден на детето, наемат се от частни организации за техни събития, от агенции, които организират платени пътувания с тях, за сватби, рождени дни, за заснемане на филми, от ученици за техните абитуриентски балове и др. Това позволява в дружествата да постъпват неголеми, но допълнителни приходи.

Наличният към момента исторически подвижен състав, който все още е невъзстановен е структуриран по следния начин:

 

Инв.№

Модел

Вид

Произход

Година

Състояние

Историческа снимка

ТРАМВАИ

564

Шарлероа

мотриса

Белгия

1914

601

Графиня

маневра

неизв.

1912

551

Ансалдо Бреда – Марели

мотриса

Италия

1938

240

Република

мотриса

България

1953

538

Република

ремарке

България

1953

719

Комсо-молец

мотриса

България

1960

174

София 70

мотриса

България

1970

1094

Татра Т4D

мотриса

Чехо-словакия

1979

306

България 1300

мотриса

България

1980

423Х

Дюваг GT6

мотриса

Германия

1959

42ХХ

Дюваг Т4+В4

мотриса + ремарке

Германия

1957-1967

ТРОЛЕЙБУСИ

1502

Шкода 14Тр

единич. тролей

Чехия

1985

АВТОБУСИ

007

МАН SD200

двуетаж.

12 м.

Германия

1983

1641

Мерцедес Бенц О305G Heuliez

съчле-нен

18 м.

Франция

1981

1645

Мерцедес Бенц О305G Styer

съчле-нен

18 м.

Австрия

1981

1723

Мерцедес Бенц О305

единич.

12 м.

Германия

1981

2857

(2856)

Мерцедес Бенц О405

единич.

12 м.

Германия

1989

1531

(1537

или

1517)

Мерцедес Бенц О302Т

единич.

12 м.

Турция

1992

2621

Чавдар 141

съчле-нен

18 м.

България

1996

3822
(3824)

МАН SL232

единич.

12 м.

Турция

1998

Освен тях, в близките няколко години се очаква извеждането от експлоатация на още 2-3 трамвайни модела, 1 тролейбусен и 3-4 автобусни. Сумарно – запазените към момента, заедно с предстоящите за извеждане и запазване правят 28 превозни средства.

Същевременно капацитетът на двата общински оператора, с оглед ненарушаването на вътрешните им ремонтни програми на превозни средства е силно ограничен. По информация от тях, всеки от тях би могъл да възстанови и реставрира до 1 превозно средство на година. Това означава, че към настоящият момент ще са необходими 14 години, за да се възстановят всички музейни превозни средства.

В зависимост от състоянието и дължината на различните видове превозни средства, сумите могат да варират от 100 000 до 400 000 лева за ремонт на всяко като точната такава става ясна след подробно остойностяване. Съобразно гореизложеното, необходимата сума на година, която трябва да се заделя от бюджета на Столична община, за да може поетапно да започне възстановяването на тези превозни средства към 2020 г. би възлязла на до 600 000 лева. Ето защо предлагам да се обособи такова перо в бюджета на Столична община, за да може поетапно тези возила да бъдат възстановени през следващите 14 години, а не транспортната история на София да бъде изгубена безвъзвратно.

Възстановяването може да започва в началото на всяка една година, да протича до 8 месеца и реставрираните 2 возила да бъдат представяни на празника на София – 17-ти септември, който пък попада в Европейската седмица на мобилността. Такова събитие неминуемо би предизвикало огромен интерес сред гражданите и гостите на града, особено ако се организира като ежегодна традиция. След това превозните средства ще са достъпни за атракционно пътуване и наемане според тарифите на двете дружества. С тази концепция е запозната г-жа Фандъкова през декември 2018 г. посредством имейл.

МОТИВИ

  1. В колекцията на града присъстват интересни, редки, а и някои уникални модели и марки. Българският, а и чуждестранният опит показва, че интересът към такива движещи се музейни екземпляри се радва на изключителен интерес. Запазените за музейни български трамваи са единствени. Такива няма другаде по света. Освен тях, трамваите, останали от царско време също са уникални и правени специално за нуждите на София – по поръчка и с нарочни указания на инженерите от тогавашната Дирекция на „Трамваите и осветлението“.
  2. Състоянието на част от най-старите трамваи е много тежко и възстановяването им трябва да започне час по-скоро. Много от елементите за тях трябва да бъдат ръчно изработени, което струва скъпо, цените нарастват с всяка една изминала година, а способните да ги изработят – все по-малко. Необходимо е час по-скоро да започне възстановяването.
  3. Сумата от до 600 000 лева на годишна база е незначителна на фона на бюджета на града и няма да застраши изпълнението на други дейности.
  4. Капацитетът на двете дружества позволява възстановяването да се извърши от тях самите и не е необходимо да бъде транспортирано до външна организация, която да извърши това.
  5. Подобно на много други европейски и световни градове, София също ще може да се похвали с реставриран исторически подвижен състав, който е притегателна забележителност както за жителите, така и за туристите, които посещават града.

Въз основа на гореизложеното, предлагам Столичният общински съвет да обсъди и приеме решение:

  1. Приема доклада;
  2. Възлага на кмета на Столична община – г-жа Йорданка Фандъкова да предвиди в проекта на бюджет за 2020 г. необходимата сума от 600 000 лева за финансиране;
  3. Възлага на кмета на Столична община – г-жа Йорданка Фандъкова, съвместно с директорите на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД и „Столичен Автотранспорт“ ЕАД да внесе доклад до 31-ви януари 2020 г., с който да се определят превозните средства, които ще се възстановяват през 2020 г.;
  4. Възлага на кмета на Столична община – г-жа Йорданка Фандъкова да контролира възстановяването и да информира Постоянната комисия по „Транспорт и туризъм“ за напредъка.

С уважение,

……………………………..

(СИМЕОН СТАВРЕВ)

Съгласувано с:

Зам. кмет по финанси – Дончо Барбалов………………..

Зам. кмет по транспорт – Кристиян Кръстев………………..

Дирекция „Култура“ ………………………

Накратко:

Предложението ни предвижда реставрацията на някои уникални модели и марки превозни средства, правени специално за нуждите на София и превръщането им в забележителност с притегателна сила както за туристите, така и за жителите на столицата.

Вид:

Доклад

Входящ номер:

СОА19-ГР94-6140

Вносители:

Симеон Борисов Ставрев

Общински съветник в СОС

Симеон Борисов Ставрев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK