Финансиране на двугодишна ремонтна програма за ускоряване на тролейбусния транспорт чрез модернизация на въздушната контактна мрежа (ВКМ) на територията на Столична община – 2020 – 2021 г.

ДО ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Д О К Л А Д от СИМЕОН СТАВРЕВ – общински съветник Столичен общински съвет Относно: Финансиране на двугодишна ремонтна програма за ускоряване на тролейбусния транспорт чрез модернизация на въздушната контактна мрежа (ВКМ) на територията на Столична община – 2020 – 2021 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, „Столичен … Continue reading Финансиране на двугодишна ремонтна програма за ускоряване на тролейбусния транспорт чрез модернизация на въздушната контактна мрежа (ВКМ) на територията на Столична община – 2020 – 2021 г.