Попитахме защо не работят обществените тоалетни в София

10.08.2020
Питане

Накратко

Получаваме множество сигнали от граждани, че обществените тоалетни в София са изключително малко или че бивши такива вече не се използват по предназначение. В множество градове, както в източна така и в западна Европа, обществените тоалетни са широко разпространени и достъпни и то най-вече в столиците.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук