Поискахме информация относно завода за отпадъци на София

10.07.2020
Питане

Накратко

Заводът за отпадъци на столицата беше пуснат в експлоатация през 2015 г. В него бяха инвестирани почти 300 млн. лв., като предстои да се дадат още толкова за инсинератора към „Топлофикация София“, който се предвижда да изгаря излизащия от завода RDF. Така общата инвестиция за завода и инсинератора представлява значителната сума от приблизително 600 млн. лв. Самият завод се състои от: Депо „Садината“ (ДС); Инсталацията за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF гориво (ИМБТО) и Инсталацията за биологично третиране „Хан Богров“ (ИБТ). Планирано е той да произвежда RDF гориво за циментовите заводи в България, хартия и картон, черни и цветни метали, пластмаса и каучук, стъкло, утайки и друг боклук (с код 19 12 12). Последният се депонира на депо „Садината“ и депо „Долни Богров“. Към завода работи и специално построена за него пречиствателна станция за отпадъчни води, която обслужва както него, така и депо „Садината“. 

Защо е важно:

В същото време имаме основание да вярвам, че циментовите заводи горят RDF, внесен от чужбина, защото без RDF те не могат да работят, а ИМБТО не може да запълни капацитета им. Цялата площадка “Садината” (ДС, ИМБТО и ИБТ) се управлява от „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (СПТО), което е търговско дружество и е на пряко подчинение на администрацията на кмета Йорданка Фандъкова.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук