Информация за подлежащи на отчуждаване частни поземлени имоти за публични нужди на територията на Столична община

19 декември 2019, четвъртък Viber

Поискахме информация за имотите, които Столична община планира да отчужди

ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е

от

инж. Грети Стефанова

общински съветник от „Демократична България“

в Столичния общински съвет

 

Относно: Информация за подлежащи на отчуждаване частни поземлени имоти за публични нужди на територията на Столична община

 

Уважаема г-жо Кмет,

Във връзка с предстоящото изработване и обсъждане на стратегията по чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост, моля да предоставите информация за предвидените с устройствени планове частни имоти за публични общински нужди, които следва да бъдат отчуждени.

Съгласно Конституцията на Република България, принудително отчуждаване на собственост за общински нужди може да става само след своевременно, предварително и равностойно обезщетение. С чл. 17 от ЗУЗСО, от 28.01.2007 г. започнаха да текат срокове за започване на административните производства за отчуждаване на частни имоти за публични нужди на Столична община. С изтичане на тези срокове, ако отчуждаването не е започнало, собствениците имат правото да поискат изменение на устройствените планове и предвиждане на други функции за имотите си.

Придобиването на частни имоти за публични нужди е неотменим ангажимент на общината. Стойността на тези имоти представлява обществен дълг, който не може да бъде игнориран при изработването и обсъждането на стратегическите планови документи на Столична община, както за конкретния мандат, така и в по-дългосрочен план. Считам, че е абсолютно необходимо Столичният общински съвет да разполага с пълната информация за броя и размера на предвидените с устройствените планове имоти за отчуждаване, както и тяхната приблизителна цена.

Във връзка с това, моля за отговори на следните въпроси:

  1. Колко квадратни метра имоти частна собственост са предвидени за публични нужди на общината с действащите устройствени планове?
  2. Каква е индикативната стойност на частните имоти, предвидени за публични нужди с действащите устройствени планове?
  3. За каква част от имотите частна собственост, предвидени за публични нужди с подробни устройствени планове, са изтекли сроковете за започване на отчуждителни производства?

Моля, отговорът на въпросите да бъде систематизиран в предложените към питането таблици 1, 2 и 3.

Моля, отговорът на питането да бъде включен в дневния ред на следващото заседание на Столичния общински съвет.

 

С уважение,

инж. Грети Стефанова

Общински съветник

 

 

Накратко:

Поискахме от г-жа Фандъкова да предостави на Столичният общински съвет пълната информация за броя и размера на предвидените с устройствените планове имоти за отчуждаване, както и тяхната приблизителна цена.

Защо е важно:

Придобиването на частни имоти за публични нужди е неотменим ангажимент на общината. Стойността на тези имоти представлява обществен дълг, който не може да бъде игнориран при изработването и обсъждането на стратегическите планови документи на Столична община, както за конкретния мандат, така и в по-дългосрочен план. 


Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА19-ГР94-6142

Отговор:

Свалете

Вносители:

Грети Иванова Стефанова

Общински съветник в СОС

Грети Иванова Стефанова
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK