Избор на обслужваща банка на сметките и средствата на Столична община и нейните дружества

05 декември 2019, четвъртък Viber

Попитахме за избора на обслужваща банка на сметките и средствата на Столична община и нейните дружества

ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е

от

Владислав Панев

общински съветник от „Демократична България“

в Столичния общински съвет

 

Относно: Избор на обслужваща банка на сметките и средствата на Столична община и нейните дружества

 

Уважаема госпожо Кмет, 

Финансовата независимост на банковите институции безспорно стои в основата на качествената икономическа среда в една демократична държава. През последните десетилетия България преживя няколко много тежки финансови кризи, довели до фалит на редица банки и ограбване спестяванията на българските граждани. От изключително значение за сигурността и качеството на икономическия климат у нас е нивото на взаимодействие между институциите и банковия сектор

Именно поради тази причина, през последните две години, представителите на Демократична България отстояваха ясна и последователна позиция по отношение на лишената от конкуренция процедура за приватизация на „Общинска банкаАД и последвалите спорни решения за обслужването на сметките и средствата на Столична община и нейните дружества. По конкретно

В края на 2017 г. стана ясно, че процедурата за продажбата на мажоритарния пакет от Общинска банкаАД няма да оправдае очакванията за закупуването на банката от стратегически инвеститор, с опит и репутация в банковия сектор. Очевидна бе липсата на състезателното начало и конкуренция при сделка, която има само един единствен кандидат. Липсата на такова състезание не позволи да се постигне благоприятна пазарна цена и съответно интересите на българските данъкоплатци да бъдат защитени.

Въпреки изразените опасения, в началото на 2018 г. мажоритарният дял в Общинска банка беше придобит от лихтенщайнския фонд Novito Opportunities, с капитал осигурен от петролния бизнесмен Георги Самоилов, имащ проблемна репутация. Тогава Столична община предпочете да остави без отговор конкретни въпроси, поставени от представители на Демократична България, включително по отношение на това (1) Какви правила и процедури CO възнамерява да прилага за избор на обслужваща банка на сметките и средствата на Столична община и нейните дружества как съпоставя вече новатаОбщинска банка спрямо други водещи банки на българския пазар?; (2) Предвиждат ли се промени относно финансовото обслужване на Столична община и кога?; (3) Има ли разработен адекватен метод за оценка на риска на основната обслужваща банка на CO включително репутационния риск?; (4) Ако да, как СО ще го приложи по отношение на Общинска банка?; (5) Как CO би избрала къде да са основните сметки на общината и общинските търговски дружества, и кога и за колко време, ив коя банка остава общинският паричен ресурс?

Вместо гражданите да получат отговор на тези обосновани и важни за тях въпроси, през 2018 г. Столичният общински съвет прие решение, което нарушава нормалните правила и политики за управление на риска на парите на общината и на общинските фирми. По инициатива на зам.кмета по финанси и общински съветници от политическата група на ГЕРБ, СОС прие решение No 31 от 25.01.2018 г. за мнима Диверсификацияна средствата на Столична община. То се отнасяше само до парите на общински фирми със 100% общинско участие, като по този начин извън решението останаха основните средствата от бюджета на Столична община. След липсата на конкуренция при провеждане на процедурата за приватизацията на Общинска банка, Столична община не проведе открит и прозрачен конкурс за избор на банки, които да обслужват парите на софиянци. В допълнение приетото решение за разделяне на ресурса наполовина или само в две банки, не стъпва на адекватна икономическа теория за управление на риска. Дори и в найрисковите инвестиции не се позволява една експозиция надвишаваща 30% от общите средства. Логично е Столична община да разпредели ресурса и банковото си обслужване в поне 4 банки, като никога да не влага повече от 25% в една банка

Близо 2 години покъсно, гражданите на София продължават да са в неведение относно това кои банкови институции, избрани на какъв принцип и по какви критерии, обслужват сметките и средствата на Столична община и нейните дружества. С оглед на това и на основание чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, моля да отговорите писмено на следното ПИТАНЕ, което да бъде включено в Дневния ред на СОС: 

  1. Спазено ли е Решение No 31 от 25.01.2018 г. на СОС за диверсификация на парите на общинските компании?
  2. Как са разработени критериите за избор на обслужващи банки, какви са те?
  3. В кои банки държат парите си общинските компании към 30 септември 2019 година?
  4. Какъв е размерът на средствата (в лева) на общинските компании във всяка от избраните банки към 30.09.2019 година?

Убеден съм, че темата за това как ще се обслужва бюджетът на Столична община т.е. приходите от данъците и таксите на гражданите на София и субсидиите, които градът получава от държавния бюджет, както и средствата на общинските търговски дружества, е въпрос от значителен обществен интерес, и изисква публични отговори и ясни ангажименти от кмета на общината.

 

С уважение,

Владислав Панев 

Общински съветник

Накратко:

От изключително значение за сигурността и качеството на икономическия климат у нас е нивото на взаимодействие между институциите и банковия сектор. Именно затова попитахме кои банкови институции, избрани на какъв принцип и по какви критерии, обслужват сметките и средствата на Столична община и нейните дружества.

Защо е важно:

Това как ще се обслужва бюджетът на Столична община – т.е. приходите от данъците и таксите на гражданите на София и субсидиите, които градът получава от държавния бюджет, както и средствата на общинските търговски дружества, е въпрос от значителен обществен интерес и изисква публични отговори и ясни ангажименти от кмета на общината.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА19-ГР94-5876

Отговор:

Свалете

Вносители:

Владислав Панчев Панев
Владислав	Панчев	Панев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK