Попитахме за избора на обслужваща банка на сметките и средствата на Столична община и нейните дружества

05.12.2019
Питане

Накратко

От изключително значение за сигурността и качеството на икономическия климат у нас е нивото на взаимодействие между институциите и банковия сектор. Именно затова попитахме кои банкови институции, избрани на какъв принцип и по какви критерии, обслужват сметките и средствата на Столична община и нейните дружества.

Защо е важно:

Това как ще се обслужва бюджетът на Столична община – т.е. приходите от данъците и таксите на гражданите на София и субсидиите, които градът получава от държавния бюджет, както и средствата на общинските търговски дружества, е въпрос от значителен обществен интерес и изисква публични отговори и ясни ангажименти от кмета на общината.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук