Избор на строител за инсинератора за изгаряне на боклук в София и ефектите за здравето на жителите на града

09 август 2021, понеделник Viber

Попитахме избран ли е строител за инсинератора за изгаряне на боклук в София и какви ще са ефектите за здравето на жителите на града от него

ДО КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

ЧРЕЗ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

Уважаема г-жо Фандъкова,

Уважаеми г-н Герджиков,

На основание чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет, моля да ми отговорите устно и писмено на първата следваща сесия на СОС на следното питане, което да бъде включено в Дневния ред на Съвета:

ПИТАНЕ

От Симеон Ставрев –

Общински съветник в Столичен общински съвет

Относно: Избор на строител за инсинератора за изгаряне на боклук в София и ефектите за здравето на жителите на града

Уважаема г-жо Фандъкова,

В медиите се появи информация, че София е избрала за изпълнител на инсинератора за изгаряне на боклук консорциум от българска фирма заедно с още три китайски и една турска компании. Офертната цена e 291.4 млн. лв без ДДС, което е само с 8 хил. лв. по-малко от прогнозната сума. В бюджета за тази година са предвидени 60 млн. лв. за въпросния завод. В същото време той, предполагам, ще влезе в капитала на Топлофикация София ЕАД – дружество със стотици милиони дългове, нееднократно обвинявано за лоша услуга и с бивш изпълнителен директор в затвора. САЩ отпуснаха безвъзмездно средства за цялостен анализ и препоръки към Топлофикация София и не разбирам защо се бърза с избора на изпълнител на инсинератора, а не се изчака този анализ, който беше широко подкрепен в СОС. Припомням и че, коалицията между ГЕРБ, СДС, ВМРО и Атака не разреши да се проведе местен референдум дали в София да се строи завод за изгаряне на боклук или не, който „Демократична България“ поиска.  За въпросния инсинератор дори няма цялостен ОВОС – оценка за въздействие върху околната среда – необяснимо е за мен как този проект се придвижва напред от вас, от общинските съветници на ГЕРБ и вашите коалиционни партньори, без да се знае дали той няма да замърсява още повече въздуха в столицата. Много се надявам целта да не е раздаване на пари по модела Автомагистрали ЕАД – предварително, без да е построено нищо и без съществени гаранции за данъкоплатците.

Затова, моля да ми отговорите на следните въпроси, които са свързани със самата поръчка за изпълнител:

 1. Има ли избран изпълнител за завода за изгаряне на боклук и ако да – кой го е избрал? Ако го е избрала оценителна комисия – моля да посочите кои са нейните членове и на какво основание са избрани те да бъдат в нея.
 2. Ако има избран изпълнител – каква е цената, която предлага, колко точки е събрал от оценителната комисия и каква е прогнозната стойност на договора?
 3. Ако има избран изпълнител – какво е името на консорциума и фирмите, участващи в него – моля посочете и идентификаторите на тези фирми, така че да мога да ги проверя в търговския регистър?
 4. Ако има избран изпълнител – кои са другите фирми, които са участвали в надпреварата за изпълнител, на кой етап са отпаднали и защо са отпаднали?
 5. В какъв срок изпълнителят трябва да построи инсинератора от датата на сключване на договора?
 6. При евентуално подписване на договор какви средства ще бъдат изплатени на изпълнителя в първата година след сключването му?
 7. Какви ще са предвидените неустойки от наша страна и от страна на изпълнителя при подписване на договора?
 8. По какви причини Столична община не изпълни решение на Върховния административен съд (ВАС) от 21 октомври 2019 г., с което се потвърждава решението на Административния съд – София-град (АССГ), което се отменя отказа на зам.-кмета по екология Йоана Христова да предостави публичен достъп до частта „Ползи и разходи“ на проекта за изграждане на инсинератор в София, поискано от „Екологично сдружение за Земята“ по ЗДОИ?
 9. Възнамерява ли СО да не изпълни и решение на АССГ от 29 юли т.г., което също обявява за нищожно решението на зам.-кмета по екология Йоана Христова да предостави публичен достъп до за частта „Ползи и разходи“ на проекта за изграждане на инсинератор в София, по искане на гражданина Я.Д.Ц.?
 10. На питане с входящ номер СОА19-ГР94-5782/03.12.2019 на колегата ми от СОС Михаил Паргов отговаряте: „Столична община многократно е заявявала, че след окончателно одобрение на проекта (за инсинератора) от ЕК, ще предостави публичен достъп до документацията на проектното предложение“. След като вече има окончателно одобрение от ЕК – защо все още не сте дала публично достъп до документацията?

А за да бъде сигурно обществото в безопасността на новия завод – моля да ми отговорите на следните въпроси, свързани с чистота на въздуха в града ни:

 1. Столична община или Топлофикация София ЕАД предвидили ли са да засичат нивото на фураните и диоксините, които ще се изхвърлят в околната среда при изгарянето на боклуците? Напомням, че диоксините и фураните, които след вдишване се отлагат в мастните тъкани на тялото и остават дълго, са токсични са за дихателната система.
 2. Столична община или Топлофикация София ЕАД предвидили ли са на територията на инсинератора да бъде позиционирана лаборатория, която да засича всички вредни емисии и да следи дали те са в очакваните норми?
 3. Какво ще се случва с пепелта, която ще се получава след изгарянето на боклука? Тя трябва да бъде транспортирана и депонирана някъде. 

София                                                                                                                        

9 август 2021

С уважение,

……………………………..

(СИМЕОН СТАВРЕВ)

Документът е подписан с електронен подпис.

Накратко:

В медиите се появи информация, че София е избрала за изпълнител на инсинератора за изгаряне на боклук консорциум от българска фирма заедно с още три китайски и една турска компании. Офертната цена e 291.4 млн. лв без ДДС, което е само с 8 хил. лв. по-малко от прогнозната сума. В бюджета за тази година са предвидени 60 млн. лв. за въпросния завод.

Защо е важно:

В същото време той, предполагам, ще влезе в капитала на Топлофикация София ЕАД - дружество със стотици милиони дългове, нееднократно обвинявано за лоша услуга и с бивш изпълнителен директор в затвора. САЩ отпуснаха безвъзмездно средства за цялостен анализ и препоръки към Топлофикация София и не разбирам защо се бърза с избора на изпълнител на инсинератора, а не се изчака този анализ, който беше широко подкрепен в СОС. Припомням и че, коалицията между ГЕРБ, СДС, ВМРО и Атака не разреши да се проведе местен референдум дали в София да се строи завод за изгаряне на боклук или не, който „Демократична България“ поиска. За въпросния инсинератор дори няма цялостен ОВОС - оценка за въздействие върху околната среда - необяснимо е за мен как този проект се придвижва напред от вас, от общинските съветници на ГЕРБ и вашите коалиционни партньори, без да се знае дали той няма да замърсява още повече въздуха в столицата. Много се надявам целта да не е раздаване на пари по модела Автомагистрали ЕАД - предварително, без да е построено нищо и без съществени гаранции за данъкоплатците.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА21-ВК66-7477

Отговор:

Свалете

Вносители:

Симеон Борисов Ставрев

Общински съветник в СОС

Симеон Борисов Ставрев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK