Попитахме кога ще се изградят места за пресичане на ул. „Околовръстен път“, в участъка между пътния възел с бул. „България“ и пътния възел с бул. „Св. Климент Охридски“

13.12.2020
Питане

Накратко

От пускането в експлоатация на реконструираната ул. „Околовръстен път“ през 2008 г. в участъка между бул. „България“ и бул. „Св. Климент Охридски“ изминаха 12 (дванадесет) години. Към настоящият момент продължава да е проблем осигуряването на безопасно и законосъобразно пешеходно пресичане в горепосочения участък. Такова има единствено при пътните възли с радиалните булеварди, но разстоянието между тях варира между 1,6 и 3 километра. Пешеходците са задължени да удължават с километри своето ходене, за да могат да пресекат реконструираната улица, която след реконструкцията се явява разделителна линия за териториите, разположени от двете й страни. Може би това е единствената улица в Столична община, която вместо да свързва – разделя териториите от двете й страни и е единствената улица, която не може да се пресече с километри.

Защо е важно:

С реализацията на реконструкцията, от двете страни на улицата се появи застрояване – основно от организации (фирми), а също така – и сгради с обществени функции – болници, спортен център, магазини и др. До тези обекти пешеходната достъпност е силно затруднена, включително и за работещите в тях, които не се придвижват с лични автомобили. Същевременно в посочения участък има съществуващи спирки на градския транспорт с много добро редовно обслужване, които обаче не могат да бъдат достигнати от двете страни на улицата, тъй като няма как тя да бъде пресечена безопасно. Това са спирки 1966 и 1967 „в.з.Киноцентър“ и 2685 „Ботаническа градина“, които се обслужват от линия 111. Това изключително много затруднява достъпа до обектите от двете страни на улицата, ако не се използва автомобил.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук