Изграждане на места за пресичане на ул. „Околовръстен път“, в участъка между пътния възел с бул. „България“ и пътния възел с бул. „Св. Климент Охридски“

13 декември 2020, неделя Viber

Попитахме кога ще се изградят места за пресичане на ул. „Околовръстен път“, в участъка между пътния възел с бул. „България“ и пътния възел с бул. „Св. Климент Охридски“

ДО КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

 

ЧРЕЗ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

Уважаема г-жо Фандъкова,

Уважаеми г-н Герджиков,

На основание чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет, моля да ми отговорите устно и писмено на първата следваща сесия на Столичен общински съвет на следното питане, което да бъде включено в Дневния ред на СОС:

ПИТАНЕ

От Симеон Ставрев –

Общински съветник в Столичен общински съвет

Относно: Изграждане на места за пресичане на ул. „Околовръстен път“, в участъка между пътния възел с бул. „България“ и пътния възел с бул. „Св. Климент Охридски“

Уважаема г-жо Фандъкова,

От пускането в експлоатация на реконструираната ул. „Околовръстен път“ през 2008 г. в участъка между бул. „България“ и бул. „Св. Климент Охридски“ изминаха 12 (дванадесет) години. Към настоящият момент продължава да е проблем осигуряването на безопасно и законосъобразно пешеходно пресичане в горепосочения участък. Такова има единствено при пътните възли с радиалните булеварди, но разстоянието между тях варира между 1,6 и 3 километра. Пешеходците са задължени да удължават с километри своето ходене, за да могат да пресекат реконструираната улица, която след реконструкцията се явява разделителна линия за териториите, разположени от двете й страни. Може би това е единствената улица в Столична община, която вместо да свързва – разделя териториите от двете й страни и е единствената улица, която не може да се пресече с километри.

С реализацията на реконструкцията, от двете страни на улицата се появи застрояване – основно от организации (фирми), а също така – и сгради с обществени функции – болници, спортен център, магазини и др. До тези обекти пешеходната достъпност е силно затруднена, включително и за работещите в тях, които не се придвижват с лични автомобили.

Същевременно в посочения участък има съществуващи спирки на градския транспорт с много добро редовно обслужване, които обаче не могат да бъдат достигнати от двете страни на улицата, тъй като няма как тя да бъде пресечена безопасно. Това са спирки 1966 и 1967 „в.з.Киноцентър“ и 2685 „Ботаническа градина“, които се обслужват от линия 111. Това изключително много затруднява достъпа до обектите от двете страни на улицата, ако не се използва автомобил.

През тези дванадесет години периодично през комисиите на Столичен общински съвет (СОС) преминават доклади за подробни устройствени планове за изграждане на пасарелки/подлези за посочения участък, които СОС одобрява, но до момента няма реализирано нито едно пешеходно пресичане.

За да има някаква базова пешеходна достъпност е необходимо изграждане на минимум 5 (пет) броя пресичания в посочения участък – минимум едно между бул. „Св. Климент Охридски“ и бул. „Симеоновско шосе“, минимум две между бул. „Симеоновско шосе“ и бул. „Черни връх“ и минимум две между бул. „Черни връх“ и бул. „България“. Във връзка с гореизложеното, моля да отговорите на следните въпроси:

  1. Колко на броя пешеходни пресичания има предвидени за изграждане към днешна дата през ул. „Околовръстен път“, в участъка между бул. „Св. Климент Охридски“ и бул. „България“ и къде точно се намират те?
  2. На какъв етап от реализация е всяко едно от тях, като моля да ми отговорите ясно и конкретно за всяко едно поотделно?
  3. Приблизително каква сума ще е необходима за изграждането на тези пешеходни пресичания и кой ще е източникът на тези средства – бюджетът на Столична община, на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), държавен бюджет, смесено или друго?
  4. Столична община взаимодейства ли си по този казус с АПИ, и ако – да, то в какво се изразява това?
  5. Към настоящият момент кои са прогнозните дати за пускането в експлоатация на всяко едно от планираните пресичания на улицата?

София                                                                                                            

13 декември 2020

С уважение,

……………………………..

(СИМЕОН СТАВРЕВ)

Документът е подписан с електронен подпис.

Накратко:

От пускането в експлоатация на реконструираната ул. „Околовръстен път“ през 2008 г. в участъка между бул. „България“ и бул. „Св. Климент Охридски“ изминаха 12 (дванадесет) години. Към настоящият момент продължава да е проблем осигуряването на безопасно и законосъобразно пешеходно пресичане в горепосочения участък. Такова има единствено при пътните възли с радиалните булеварди, но разстоянието между тях варира между 1,6 и 3 километра. Пешеходците са задължени да удължават с километри своето ходене, за да могат да пресекат реконструираната улица, която след реконструкцията се явява разделителна линия за териториите, разположени от двете й страни. Може би това е единствената улица в Столична община, която вместо да свързва – разделя териториите от двете й страни и е единствената улица, която не може да се пресече с километри.

Защо е важно:

С реализацията на реконструкцията, от двете страни на улицата се появи застрояване – основно от организации (фирми), а също така – и сгради с обществени функции – болници, спортен център, магазини и др. До тези обекти пешеходната достъпност е силно затруднена, включително и за работещите в тях, които не се придвижват с лични автомобили. Същевременно в посочения участък има съществуващи спирки на градския транспорт с много добро редовно обслужване, които обаче не могат да бъдат достигнати от двете страни на улицата, тъй като няма как тя да бъде пресечена безопасно. Това са спирки 1966 и 1967 „в.з.Киноцентър“ и 2685 „Ботаническа градина“, които се обслужват от линия 111. Това изключително много затруднява достъпа до обектите от двете страни на улицата, ако не се използва автомобил.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА20-ВК66-10741

Отговор:

Свалете

Вносители:

Симеон Борисов Ставрев

Общински съветник в СОС

Симеон Борисов Ставрев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK