Изискахме информация от кмета на Столична община относно проектите с европейско финансиране

01 март 2021, понеделник Viber

Изискахме информация от кмета на Столична община относно проектите с европейско финансиране

ДО
КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

ЧРЕЗ:
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ПИТАНЕ

От Тома Белев – общински съветник от Демократична България

Относно:  контрол върху изразходването на средства по проекти финансирани от ЕС

Уважаема г-жо Фандъкова,

Във връзка с твърдения на колегите от ПП ГЕРБ в СОС за разхищения на средства по проекти финансирани от оперативните програми на ЕС, на основание чл. 129,  ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет, моля в рамките на Вашата компетентност да ме информирате относно следните въпроси: 

  • Представете ми информация за проектите с чуждестранно финансиране изпълнявани през 2020 г. от администрацията на Столична община и съдържаща следните данни – име на проекта, размер на финансирането, финансираща програма или институция, имена и длъжности на лицата определени за членове на звеното за управление на проекта (ЗУП), размер на изплатените работни заплати на ЗУП общо от началото на проекта  до 31.12.2020 и отделно само за 2020г..
  • Посочете каква система за контрол е изградена в СО относно изпълнението на проектите финансирани с финансиране от ЕС, ЕИП и други небюджетни източници.
  • Какъв е размерът на заявените, но невъзстановени от донора  средства по проекти с финансиране от ЕС и ЕИП за 2020г.?  Посочете размера на средствата за работни заплати на звената за управление , ако има такива.
  • Направете оценка дали нормативната база създадена от СОС е достатъчна за контрол върху ефективното разходване на средства по проекти финансирани от ЕС, ЕИП и други неместни донори. Считате ли за необходимо СОС да приеме решение или наредба в тази област?

Желая да получа отговор в  писмен вид.

С уважение,
Тома Белев

Накратко:

След направени твърдения от страна на представители на управляващите в Столичния общински съвет за разхищения на средства по проекти, финансирани от оперативните програми на Европейския съюз, поискахме информация от кмета на СО относно проектите и всички съпътстващи ги дейности.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА21-ВК66-2026/01.03.2021 г.

Отговор:

Свалете

Вносители:

Тома Георгиев Белев
Тома Георгиев Белев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK