Попитахме г-жа Фандъкова ще защити ли от ограждане имотите, предвидени за зелени системи или друга ключова за града инфраструктура

10.12.2019
Питане

Накратко

Тъй като законодателят е предвидил изрична възможност единствено кметът на общината да инициира забрана за ограждането на имоти, които са предвидени с общ или подробен устройствен план за изграждане на обекти на зелената система и друга значима за обществото публична инфраструктура, ние попитахме г-жа Фандъкова дали ще внесе такъв проект за решение на общинския съвет и в какъв срок.

Защо е важно:

Ограждането на имоти, които са определени с общ или подробен устройствен план за изграждане на обекти на зелената система и друга значима за обществото публична инфраструктура, възпрепятства навременното изпълнение на предвидените проекти.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук