Изпълнение на извънредни правомощия на кмета за забрана на ограждане на на имоти, които са предвидени с общ или подробен устройствен план за изграждане на обекти на зелената система и друга значима за обществото публична инфраструктура

10 декември 2019, вторник Viber

Попитахме г-жа Фандъкова ще защити ли от ограждане имотите, предвидени за зелени системи или друга ключова за града инфраструктура

ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е

от

Марта Георгиева и Тома Белев

общински съветници от „Демократична България“

в Столичния общински съвет

 

Относно: Изпълнение на извънредни правомощия на кмета за забрана на ограждане на на имоти, които са предвидени с общ или подробен устройствен план за изграждане на обекти на зелената система и друга значима за обществото публична инфраструктура

 

Уважаема г-жо Фандъкова, 

На 28.06.2019 г. общински съветници от различни политически групи написахме до Вас призив да изпълните правомощията си съгласно чл.48, ал.12 от ЗУТ и да инициирате забрана на ограждането на имоти, които са предвидени с общ или подробен устройствен план за изграждане на обекти на зелената система и друга значима за обществото публична инфраструктура. Законодателят е предвидил изрична възможност единствено кметът на общината да инициира такава забрана и да я предложи за решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците

С цел да защититим обществения интерес в няколко конкретни случая и да Ви подпомогнем в изпълнението на Вашите правомощия, ние идентифицихме пет имота, които ви посочихме. Това са: 

 1. В парка до езерото в жк Дружба 1, терен от 2 097 кв.м.- ПИ 68134.1500.646, обхващащ зона за градски паркове и градини (Зп) около езерото;
 2.  Градинката до кръстовището бул. България и Гешов, 3 600 кв.м., собственост на НИКМИ – ПИ 68134.1003.354, попадащ в Зона за локални градини и озеленяване (Тго)
 3. Част от Южен парк III част (около 7 дка, на завоя на ул. Сребърна)- ПИ 68134.1004.110, намиращ се на територията на Южния парк III част;
 4.  В Парк Борисовата градина около бивше Климатично училище – КИ 68134.109.43, намиращ се в парк „Борисова градина“ зона за градски паркове (Зп);
 5. В парк Борисовата градина срещу Семинарията – т.нар. Тенекиите – КИ 68134.902.9080, попадащ в зона за Парк (ЗП) в рамките на парк Борисова градина

Призивът ни е заведен в деловодството на Столична община под номер СОА19-ГР94-3249 и към настоящия момент няма нито отговор нито предприето действие от Ваша страна: 

Молим да отговорите на следните въпроси:

 1. Какъв е обичайният срок за отговор на писма до Вас в качеството Ви на кмет на София от граждани и общински съветници?
 2. Ще внесете ли проект за Решение на общинския съвет за налагане временна забрана за ограждане на гореизброените имоти във връзка с правомощията Ви съгласно чл.48, ал.12 от ЗУТ?
 3. В случай, че отговорът Ви на предния въпрос е положителен – в какъв срок ще го направите?
 4. Имате ли други сигнали за оградени поземлени имоти по смисъла на чл.48, ал.12 от ЗУТ?
 5. Ще възложите ли на подчинената Ви администрация да идентифицира други поземлени имоти в територии, предвидени с общ или подробен устройствен план за изграждане на първостепенната улична мрежа, за метрополитена, за трамвайни или железопътни линии, за обекти на зелената система и за съоръжения за третиране на отпадъци?
 6. В случай, че отговорът Ви на предния въпрос е положителен – в какъв срок ще предложите на общинския съвет решения за забрана на ограждането на такъв тип имоти?

 

Благодарим Ви предварително, 

Марта Георгиева

Тома Белев

Накратко:

Тъй като законодателят е предвидил изрична възможност единствено кметът на общината да инициира забрана за ограждането на имоти, които са предвидени с общ или подробен устройствен план за изграждане на обекти на зелената система и друга значима за обществото публична инфраструктура, ние попитахме г-жа Фандъкова дали ще внесе такъв проект за решение на общинския съвет и в какъв срок.

Защо е важно:

Ограждането на имоти, които са определени с общ или подробен устройствен план за изграждане на обекти на зелената система и друга значима за обществото публична инфраструктура, възпрепятства навременното изпълнение на предвидените проекти.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА19-ГР94-5959

Отговор:

Свалете

Вносители:

Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Тома Георгиев Белев
Тома Георгиев Белев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK