Използване на пиротехнически изделия за частни цели

24 юни 2023, събота Viber

Използване на пиротехнически изделия за частни цели

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЧРЕЗ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е
от Марта Георгиева и Иво Божков – общински съветници от Демократична България    

Относно: Редовно използване на пиротехнически изделия за частни цели до хотел „Маринела“ и църквата „Въздвижение на Светия Кръст“

 

Уважаема г-жо Кмет,

Уважаеми г-н Председател на СОС,

 

До нас достигнаха жалби на граждани на район „Лозенец“ относно редовно използване на пиротехнически изделия за частни цели до хотел „Маринела“ и църквата „Въздвижение на Светия Кръст“.

Първоначално разполагането на пиротехническите изделия е било върху тревните площи в градинката „Свети Мина“, а в последно време – на бул. „Джеймс Баучер“ в непосредствена близост.

При сигнали до МВР и Столичен инспекторат, на гражданите се отговаря, че събитията от частно естество са разрешени от Столична община.

Внезапният шум създава стрес и безпокойство у гражданите, от които, както знаем, най – уязвими са децата от аутистичния спектър, при които нанесената травма може да бъде сериозна и продължителна.

В свое писмо до Столичния общински съвет с вх. № СОА21-НЦ62- 837/19.11.2021 г. сдружение „Аутизъм днес“ акцентира върху факта, че децата с аутизъм имат сенорно- интегративна дисфункция, поради което са свръхчувствителни към шумове. Според Сдружението силните звукове предизвикват усещане за сензорно претоварване при децата с разстройство от аутистичния спектър и разстройства в развитието. Реакциите при децата могат да бъдат от силно раздразнение до много тежка агресия и автоагресия, а регресът при дете с аутизъм, предизвикан от силен стрес вследствие на звукове от пиротехнически и запалителни средства може да бъде фатален и необратим.

В случая район „Лозенец“ не е уведомен и съответно гражданите дори не се предупреждават предварително за провеждането на извънредно шумното празненство чрез публикация на страницата на районната община, каквато практика въведохме в Наредбата за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазване на общински имоти и вещи, предназначени за общо ползване и шума в жилищни сгради на територията на Столична община (преди това- Наредбата за обществения ред на територията на Столична община)

Поради липсата на предварителна информация гражданите са лишени от възможността да предпазят деца, други уязвими граждани и домашни животни.

Пиротехническите изделия са опасни и за околната среда заради отделяните във въздуха фини прахови частици, прогонването на дивите животни, а в конкретния случай и замърсяват с отпадъци булеварда и градинката и представляват риск от обгаряне на тревните площи в градинката.

На основание чл. 129,  ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, моля да ни отговорите устно и писмено на първата следваща сесия на Столичния общински съвет на следното Питане, което да бъде включено в Дневния ред на СОС:

 

  1. Издавани ли са Разрешения за използване на пиротехнически изделия до хотел „Маринела“, в градинката „Свети Мина“ и на бул. „Джеймс Баучер“ от страна на Столична община, като се заобикаля чл. 16 и чл. 17 от действащата общинска Наредба за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазване на общински имоти и вещи, предназначени за общо ползване и шума в жилищни сгради на територията на Столична община (приета с Решение на СОС № 320 по Протокол № 77 от 25.05.2023 г., в сила от 31.05.2023 г.) и в нарушение на действалите в предишния период чл. 3а и чл.3б на Наредба за обществения ред на територията на Столична община?
  2. На какво основание са издадени тези Разрешения?
  3. Тези Разрешения в нарушение ли са на чл. 60, ал. 1, т. 6 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, който забранява употребата на пиротехнически изделия „в районите на молитвени домове, храмове и манастири“?
  4. Заплатена ли е такса от организатора на шумните тържества и в какъв размер?
  5. Колко Разрешения са издадени от Столична община за район ‚Лозенец“ (от администрацията на Столична община, а не от тази на район „Лозенец“) от влизането в сила на чл. 3а и чл. 3б на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община до настоящия момент?
  6. По какъв начин са информирани гражданите за тези Разрешения и разполагате ли с доказателства за предварителното им информиране (например публикация на интернет страница)?
  7. Възползвате ли се (чрез Вашата администрация) от възможност в Наредбата на общинския съвет, с която се заобикаля волята на местния законодателен орган –използването на пиротехнически изделия да е забранено, освен след изрично разрешение от районния кмет, което се публикува на интернет страницата на района най-малко 3 дни преди използването на пиротехниката– и къде се крие тази възможност?
  8. Възползвате ли се (чрез Вашата администрация) от възможност в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, с която се заобикаля волята на националния законодателен орган – употребата на пиротехнически изделия да е забранена в районите на молитвени домове, храмове и манастири, освен ако не се извършва от правоспособни лица, но само ­за политически, спортни, религиозни, културни мероприятия и заснемане на филмови продукции – и къде се крие тази възможност?

С уважение,

Марта Георгиева и Иво Божков
Общински съветници от “Демократична България”

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА23-ВК66-5971

Отговор:

Свалете

Вносители:

Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Иво Николаев Божков

Общински съветник в СОС

Иво Николаев Божков
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK