Местни данъци и такси

28 януари 2020, вторник Viber

Попитахме каква е стойността на дължимите местни данъци и такси към Столична община

ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

КОПИЕ ДО:

Г-Н ДОНЧО БАРБАЛОВ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПО НАПРАВЛЕНИЕ “ФИНАНСИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

 

ЧРЕЗ

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е

/ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПИТАНЕ СОА19-ГР94-5632 ОТ 25.11.2019 г./

от

Михаил Паргов

общински съветник от „Демократична България“

в Столичния общински съвет

 

Относно: Местни данъци и такси

 

Уважаема г-жо Кмет,

Уважаеми г-н Заместник-кмет,

 

На основание чл. 129,  ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, моля да отговорите писмено на следното ПИТАНЕ, което да бъде включено в Дневния ред на СОС:

  1. Каква е стойността на дължимите главници по данък недвижими имоти, такса за битови отпадъци, данък върху превозните средства към 31.12.2018 г. и към 31.12.2019 г., разделена по вид на задълженото лице – физическо лице/юридическо лице и по година на възникване?
  2. Каква е стойността на вземанията с изтекла давност по данък недвижими имоти, такса за битови отпадъци, данък върху превозните средства към 12.2019  г.?
  3. Какви мерки се предприемат за събиране на просрочените вземания за данък недвижими имоти, такса за битови отпадъци, данък върху превозните средства ?
  4. Каква е стойността на вземанията на Столична община за дивиденти към 31.12.2019 г.? От кои дружества са тези вземания? Кои са годините на възникване? Какви мерки са предприети за събирането на тези вземания?
  5. Какво е разпределението на приходите от данък недвижими имоти за 2018 г. и 2019 г. (до 31.12.) по административни райони на имотите?
  6. Каква е сумата за 2018 г. и 2019 г. (до 31.12.) на получените такси за ползване на тротоари за териториите на бул. “Витоша” и на пл. “Независимост” и каква е средната обща ползвана площ за всяка от двете години?
  7. Колко е броят на отчетените нощувки за 2018 г. и 2019 г. (до 31.12.), на базата на които е начислен дължимия туристически данък?
  8. Какъв е броят на регистрираните в СО кучета, за които се заплаща „такса за кучета“?
  9. Какъв е общият размер към 31.12.2019 г. на вземанията за начислени глоби и неустойки по договори за обществени поръчки? Предоставете ни списък на всички вземания със стойност над 100 хил. лв. Предоставете ни списък на всички начислени глоби и неустойки по договори за обществени поръчки с размер над 100 хил. лв., които са в процедура на обжалване пред съда от изпълнителя. Предоставете ни списък на всички начислени глоби и неустойки по договори за обществени поръчки с размер над 100 хил. лв., по които в периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г. има влезли в сила съдебни решения в полза на задълженото лице.Моля, отговорът на питането да бъде включен в дневния ред на следващото заседание на Столичния общински съвет.

 

С уважение,

Михаил Паргов

Общински съветник

 

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА20-ГР94-5632 (6)

Вносители:

Михаил Детелинов Паргов

Общински съветник в СОС

Михаил Детелинов Паргов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK