Наличието на стратегически документи за развитието и устройството на София

09 декември 2019, понеделник Viber

Потърсихме няколко стратегически за развитието на града документа

ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е

от

Тома Белев

общински съветник от „Демократична България“

в Столичния общински съвет

 

Относно: Наличието на стратегически документи за развитието и устройството на София

 

Уважаема госпожо Фандъкова,

На основание чл.33 ал.1 т.4 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и
дейността на Столичния общински съвет, желая да отговорите писмено на следното питане,
което да бъде включено в Дневния ред на СОС.

1. Възложено ли е изработването и изработена ли е от Столична община Стратегия за
развитие на зоните за добив на полезни изкопаеми?

2. Възложено ли е изработването и изработена ли е от Столична община Програма за
възстановяване на отводнителните системи в общината?

3. Столична община има ли изработен и приет План за устройство и управление на
ландшафта на Столична община?

4. Столична община има ли разработена и приета Програма за опазването и
поддържането на вековните дървета?

5. Столична община има ли разработена и приета Програма за съхраняване на
генетичното наследство на вековните дървета в София?

6. Столична община има ли разработен и приет Генерален план за цялостно озеленяване
на уличната мрежа в София?

7. Столична община има ли разработена Карта на микросеизмичното райониране?

8. Столична община има ли разработена Карта на сеизмичната уязвимост на сградите и
съоръженията?

9. Възложено ли е изработването и изработена ли е от Столична община Стратегия за
съхраняване на културният ландшафт на София?

10. Изготвя ли Столична община годишен доклад по прилагането на Общия устройствен
план?

11. Изработена и приета ли е Единна програма за основните приоритети на Общината в
областта на корекцията на речните корита и изграждане на необходимата
канализация?

12. Извършва ли Столична община мониторинг на повърхностните води на входа и изхода
от регулацията на столичния град?

 

С уважение,  

Тома Белев

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА19-ГР94-5938/09.12.2019 г.

Отговор:

Свалете

Вносители:

Тома Георгиев Белев
Тома Георгиев Белев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK