Настояхме да се промени служебно планът за улична регулация в м. “Военна рампа-изток”, за да се запази гъста и ценна дървесна растителност

20 май 2021, четвъртък Viber

Настояхме да се промени служебно планът за улична регулация в м. "Военна рампа-изток", за да се запази гъста и ценна дървесна растителност

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Г-Н ТОДОР КРЪСТЕВ
КМЕТ НА РАЙОН „СЕРДИКА“

ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ
НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ

 

П И Т А Н Е
от Марта Георгиева – общински съветник от „Демократична България“

 

Уважаеми дами и господа,

Съгласно действащия план на местност „НПЗ Военна рампа – Изток“, район „Сердика“, са предвидени парцели, отредени за локални градини и озеленяване, съответно в кв. 7в-УПИ III, 7г – УПИ I, 7б -УПИ IV и УПИ V.

При проверка от сателитна снимка се наблюдава извършено декоративно залесяване и наличие на гъста и ценна дървесна растителност.

Силно залесен  e и теренът, предвиден за улица от 35 б до 35 а.

Във връзка с общата ни цел по предотвратяване загубата на озеленяване на територията на Столична община,

Моля да проверите следното и да ме уведомите за резултатите:

  1. Има ли издадено Разрешително за стройтелни дейности на територията на квартал 7 в; 7б в севрозападен край, в УПИ I и УПИ III, УПИ IV и V; 7 г-УПИ I и околните улици, свързано с премахване на растителност?
  2. Извършват ли се строителни дейности без Разрешително на територията на квартал 7 в; 7б в севрозападен край, в УПИ I и УПИ III, УПИ IV и V; 7 г-УПИ I и околните улици, свързано с премахване на растителност?
  3. Извършва ли се премахване на растителност без Разрешение на територията на квартал 7 в; 7б в севрозападен край, в УПИ I и УПИ II, УПИ IV и V; 7 г-УПИ I и околните улици?
  4. Извършват ли се изкопни работи върху терена за улица 35 б до 35 а и на какво основание?

За въпросната улица има издадена Заповед от главния архитект на Столична община за изработване на план за изменение на действащия регулационен план,  премахване  на улицата и образуване на УПИ за озеленяване на нейно място с цел запазване на същестуващата растителност.

  1. Има ли Разрешение за премахване на растителност на терена под 7г, предвиден за нова улица от 34в до 33 б?
  2. Осъщестява ли се премахване на растителност без Разрешение на терена под 7г, предвиден за нова улица от 34в до 33 б ?

 

Моля за вашата намеса за служебно изменение на плана на „Военна рампа – Изток“ част  I и част II  с цел промяна на уличната регулация и запазване на растителността.

С уважение,
Марта Георгиева

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА21-ВК66-4664/20.05.2021 г.

Вносители:

Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK