Настояхме за сериозно изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към СРС

09.09.2020
Други

Накратко

Противопоставихме се на "проформа" изслушването на кандидатите за съдебни заседатели към СРС и настояхме за подбора им да бъде отделено полагащото се време и също така да бъдат привлечени специалисти по психология и такива в областта на подбора и управлението на човешки ресурси.

Защо е важно:

Съдебните заседатели имат равни права и еднакъв глас със съдиите при осъществяване на първоинстанционното правораздаване по наказателни дела от общ характер. Броят на съдебните заседатели във всеки съдебен състав е по-голям от броя на съдиите, а съдебните актове се постановяват с обикновено мнозинство, което означава, че дадено лице може да бъде осъдено или оправдано дори само с гласовете на членове на състава, които не са съдии или дори не са юристи. Това прави подбора на съдебните заседатели изключително важен.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук

Още документи по темата

Няма публикации.