Попитахме има ли неправилно паркирали дипломатически автомобили около Посолство на Република Турция

17.01.2021
Питане

Накратко

Получихме сигнал от граждани, че в района на Посолство на Република Турция на бул. „Васил Левски“ 80 и по-точно в карето, заключено между ул. „ген. Гурко“, бул. „Евлоги и Христо Георгиев“, ул. „Граф Игнатиев“ и бул. Васил Левски се извършва неправомерно паркиране от дипломатически автомобили. Според информацията от сайта на ЦГМ, която урежда паркирането на служебни автомобили безплатно паркиране на дипломатически ППС по улици, булеварди, площади и паркинги общинска собственост, при и по повод обслужването на дипломатически представителства, се извършва на специално определени за целта места, сигнализирани с пътни знаци и пътна маркировка и при следните ограничения в бройката им: пред сградите на посолствата се разрешава да се ползват до 6 места за напречно паркиране или до 3 места за надлъжно паркиране. Редът и условията за определяне и ползване на местата за паркиране на ППС, обслужващи дипломатически представителства се определя със заповед на кмета на Столична община. Местата над определените се заплащат като "служебен абонамент".

Защо е важно:

Поискахме да се провери паркират ли дипломатически автомобили неправомерно в посоченото каре, това дали се случва често и дали има служители на ЦГМ, които по свое усмотрение или по нареждане на висшестоящи в ЦГМ толерират това целенасочено. Разбирате, че при липсата на паркоместа търпението на живущите в района е стигнало краен предел и ситуацията е нетърпима. Използването неправомерно на паркоместа би ги ощетило.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук

Отговор на питането:

Няма публикации.