Програма за прилагане на общия устройствен план (ОУП) на Столична община

06 януари 2020, понеделник Viber

Поискахме да разберем има ли програма за прилагане на Общия устройствен план (ОУП) на Столична община и защо тя не е минала през обществено обсъждане

ПИТАНЕ

OT: Михаил Паргов, общински съветник в Столичния общински съвет

ДО: Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община

ЧРЕЗ: Елен Герджиков, председател на Столичния общински съвет

 

ОТНОСНО: Неспазване на законоустановени срокове за изработване и приемане на наредби на Столична община

 

Уважаема г-жо Кмет,

На 28.01.2007 г. влезе в сила Законът за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО). Съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗУЗСО, Министерският съвет приема рамкова програма за прилагане на общия устройствен план (ОУП) на Столична община (СО) по предложение на Столичния общински съвет (СОС). В съответствие с тази програма, СОС по предложение на кмета на СО приема структурни и специализирани програми по прилагането на ОУП (чл. 14, ал. 2 от ЗУЗСО). Предвидените в тези текстове програми подлежат на обществено обсъждане преди приемането им по ред (чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО). Според § 3 от ПЗР на ЗУЗСО, кметът на СО е длъжен в 6-месечен срок от влизане в сила на ЗУЗСО, т.е. най-късно до 28.07.2007 г., да изготви програмата по чл. 14, ал. 1 от ЗУЗСО, да я подложи на обществено обсъждане и да я внесе в СОС, след което СОС да я одобри и внесе за приемане в Министерски съвет.

До днес – началото на 2020 г., СО не разполага с програма за прилагане на ОУП на СО. Нямаме информация дали и изработван проект на такава програма, но със сигурност подобен документ не е подлаган на обществено обсъждане или на каквито и да било обществени консултации. Програма за прилагане на ОУП на СО не е внасяна за одобряване в СОС и съответно за приемане в Министерски съвет. Освен че са нарушени императивни законови изисквания, считаме прилагането на ОУП на СО без програма за хаотично и безотговорно.

Останалите стратегически планови документи на СО по Закона за регионалното развитие (ЗРР) и по други специализирани закони не могат да преодолеят липсата на програмите по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО. Те се приемат от други органи, имат различен обхват, предмет и хоризонт на действие.

Във връзка с това, настоявам за отговори на следните въпроси:

  1. Възлагано ли е изработването на проект за програма по чл. 14, ал. 1 от ЗУЗСО и на кого?
  2. Изработен ли е проект на програма по чл. 14, ал. 1 от ЗУЗСО?
  3. По какви причини проект на програма по чл. 14, ал. 1 от ЗУЗСО не е подлаган на обществено обсъждане и не е внасян за одобряване в СОС?

Отговорът на питането да бъде включен в дневния ред на следващото заседание на Столичния общински съвет.

С уважение,

Михаил Паргов

Общински съветник

 

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА20-ГР94-34/06.01.2020 г.

Отговор:

Свалете

Вносители:

Михаил Детелинов Паргов

Общински съветник в СОС

Михаил Детелинов Паргов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK