Неспазване на законоустановени срокове за изработване и приемане на наредби на Столична община

17 декември 2019, вторник Viber

Попитахме общината защо бави изготвянето на нормативни актове с повече от година


ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е

от

Михаил Паргов

общински съветник от „Демократична България“

в Столичния общински съвет

 

Относно: Неспазване на законоустановени срокове за изработване и приемане на наредби на Столична община

 

Уважаема г-жо Кмет,

С измененията в Закона за устройството и застрояването на Столична община (обн. ДВ бр. 31/2018 г.) се предвиди Столичния общински съвет (СОС) да приеме наредба за извършване на проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване (чл. 16д, ал. 2 от ЗУЗСО) и наредба за специфичните изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли (чл. 17д, ал. 1 от ЗУЗСО). Тези изменения в ЗУЗСО бяха подготвени от екипа на главния архитект на Столична община – арх. Здравков. Те бяха внесени в Народното събрание от народни представители на партия ГЕРБ и приети с мнозинството на партия ГЕРБ.

С § 30 от ПЗР на същото изменение на ЗУЗСО, Столична община се задължи да приеме наредбите най-късно до 10 октомври 2018 г. С оглед изпълнението на процедурите предвидени в Закона за нормативните актове и в Наредбата за обществените консултации на територията на Столична община, проектите на двете нови наредби трябваше да са готови най-късно до средата на месец юли 2018 г. До момента и двете наредби не са внасяни в общинския съвет и не ни е известно да са изготвени годни за обсъждане текстове на тези нормативни актове.

Във връзка с това желая да получа отговори на следните въпроси:

  1. Възложено ли е и на кого изработването на проекти на наредба за извършване на проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване (чл. 16д, ал. 2 от ЗУЗСО) и на наредба за специфичните изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли (чл. 17д, ал. 1 от ЗУЗСО)?
  2. Има ли изработени проекти на наредба за извършване на проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване (чл. 16д, ал. 2 от ЗУЗСО) и на наредба за специфичните изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли (чл. 17д, ал. 1 от ЗУЗСО)?
  3. Защо изработването и приемането на тези две наредби е забавено до момента с повече от година след предвидения в закона срок и кой е отговорен за това?

Настоявам отговорът на питането да бъде включен в дневния ред на следващото заседание на Столичния общински съвет.

 

С уважение,

Михаил Паргов

Накратко:

Попитахме какво се случва с Наредба за извършване на проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване и Наредба за специфичните изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли, които Столична община е била задължена на представи до юли 2018 г. пред Столичния общински съвет (СОС) трябваше да приеме. До момента и двете наредби не са внасяни в общинския съвет и не ни е известно да са изготвени годни за обсъждане текстове на тези важни за града нормативни актове.

Защо е важно:

Всеки забавен нормативен акт оставя възможности за нерегулирано (а оттам и с неясно качество) изпълнение на дейности.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА19-ГР94-6075/17.12.2019

Вносители:

Михаил Детелинов Паргов

Общински съветник в СОС

Михаил Детелинов Паргов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK