Незаконни строително-монтажни работи на Паметника на съветската армия

28 юни 2023, сряда Viber

Незаконни строително-монтажни работи на Паметника на съветската армия

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЧРЕЗ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е
от Марта Георгиева – общински съветник от Демократична България    

Относно: Незаконни строително-монтажни работи на Паметника на съветската армия

 

Уважаема г-жо Кмет,

Уважаеми г-н Председател на СОС,

Столичният общински съвет взе на 9 март 2023 г. Решение № 168, обявено на 16 март 2023 г. и влязло в сила, за преместване на Монумента „Паметник на Съветската армия“, като до премахването му да бъде поставена обществена информационна табела за действителните събития, довели до поставянето на този обект на пропаганда.

Главният архитект на София е издал заповед на 20 март 2023 г. с адресат областния управител да предприеме незабавни действия по премахване на разместените и компрометирани облицовъчни плочи с надписа на паметника и ограничаване на достъпа до обект монумент „Паметник на Съветската армия“, която подлежи на предварително изпълнение, потвърдено и от Определение № 2950 на Административен съд – град София.

В изпълнение на Решение № 168 от 09.03.2023г. на СОС, на 28.03.2023 г. сте изпратила писмо до областния управител, с което се обръщате с искане, при спазване на всички съгласувателни процедури, да се предприемат действия по преместване на Монумент “паметник на съветската армия”.

Към днешна дата фактическата ситуация е следната:

 1. Все още няма поставена обществена информационната табела, четвърти месец след решението на СОС, въпреки, че текстът й е приет от ЕХС на 11.04.2023 г. Срокът за изготвянето й, съгласно горецитираното решение на СОС, е един месец.
 2. Разместените и компрометирани облицовъчни плочи с надписа на паметника не са премахнати и достъпът до обекта не е ограничен. Въпреки че за това е издадена и с постановено предварително изпълнение Заповед на Главния архитект но СО.
 3. Областния управител бездейства и не се е произнесъл по отправеното от Вас искане.
 4. Вместо премахване на опасните плочи, е извършен монтаж на нови (предполагаемо без издадени строителни книжа) и възстановяване на заблуждаващия исторически неверен надпис.

В отговор на депутатски въпроси по време на парламентарен контрол, на извънредното заседание на Народното събрание, проведено на 30.05.2023 г. https://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/55/ID/10768?fbclid=IwAR0wyWm0m5gJIAY4CdD4ZY-yDFCDOEHUPzjQmwhBDWZMVMGYmsVprG0AAnc , министърът на вътрешните работи г-н Иван Демерджиев заявява, че:

 • В СДВР е постъпило Уведомление от Столична община за извършване на монтаж и демонтаж на паметните плочи на „паметника на Съветската армия“ в периода от 07-ми до 8-ми май 2023 г.
 • В СДВР е постъпило уведомление  около 12:00 часа на 7-ми май от Столична община (по информация от оперативния дежурен център и видеонаблюдение на Столична община) за извършване на дейности по предната част на ‚паметника“. За същото са уведомени и служители на Столичния инспекторат и направление „Архитектура и градоустройство“.
 • Инспектор от Столичен инспекторат в присъствието на полицейските служители е изискал от лицата документите, регламентиращи извършваните дейности. Такива не са предоставени и на основание чл. 61, т. 1 от Наредбата за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община е предписано в срок до три работни дни да бъде представено разрешение за почистване и възстановяване на буквите на паметника, като незабавно бъдат преустановени извършваните дейности.

На основание чл. 129,  ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, моля да ни отговорите устно и писмено на първата следваща сесия на Столичния общински съвет на следното Питане, което да бъде включено в Дневния ред на СОС:

 1. Защо не е поставена обществената информационна табела и не е ограничен достъпът до обект „паметник на съветската армия“, вече четвърти месец след решението на СОС? Подготвено ли е изписване текста от табелата със средствата на 3D мапинга?
 2. Какви действия сте предприела по отношение бездействието на областния управител по Ваше писмо с рег. № СОА20-ВК66-2586-/19/ от 28.03.2023 г.?
 3. Поради какви обстоятелства и с какви мотиви сте проявила бездействие по отношение на уведомлението от 05.05.2023 г., за това, че: “На 7 и 8 май 2023 г. в течение на двата дни група от специалисти ще осъществи демонтаж и монтаж на паметните плочи, които се нуждаят от компетентен ремонт.”?
 4. Издавала ли сте разрешение за извършване на така заявените СМР/респ. представяно ли Ви е такова?  Има ли документи, издадени от страна на Столична община, регламентиращи или недопускащи извършените на 7-ми и 8-ми май дейности върху предната част на обект „паметник на Съветската армия“ и какви? Моля за копие от наличните такива.
 5. На какво основание Столична община е уведомила СДВР за „извършване на монтаж и демонтаж на паметните плочи на паметника на Съветската армия в периода от 7 до 8 май 2023 г.“?
 6. Какъв е резултатът от проверката, извършена от Столичен инспекторат при подадения сигнал за извършвани СМР на 7-ми и 8-чи май, и какви действия са предприети спрямо резултата от проверката?
 7. Издадена ли е заповед за премахване на незаконно монтираната плоча на 7-ми и 8-ми май 2023 г.? Установени ли са извършителите и ангажирана ли е отговорността им?
 8. Установен и санкциониран ли е водача на автомобила, навлязъл в парка на 7-ми и 8-ми май 2023 г. и осигурил захранване за осъществяване на заявения пред Вас демонтаж и монтаж на плочи!?

 

С уважение,

Марта Георгиева

Вид:

Питане

Вносители:

Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK