Обърнахме се към столичния кмет за повече информация относно режима на паркиране в “Борисовата градина”

16 октомври 2021, събота Viber

Обърнахме се към столичния кмет за повече информация относно режима на паркиране в "Борисовата градина"

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е
от Марта Георгиева – общински съветник от „Демократична България“

 

ОТНОСНО: Навлизане на автомобили, движение и паркиране на територията на „Княз Борисовата градина“

 

Уважаема г-жо Кмет,

Уважаеми г-н Председател на СОС,

На основание чл. 129,  ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, моля да ми отговорите устно и писмено на първата следваща сесия на Столичния общински съвет на следното Питане, което да бъде включено в Дневния ред на СОС:

За пореден път се обръщам към Вас поради все по-масовото и безскрупулно навлизане на МПС в парка. Последното се случва въпреки Вашия ангажимент по повод мое Питане от 2017 г. , че „не съществува никаква опасност  по време на проектирането (на ПУП на „Борисова градина“ – М.Г.) да се обособяват паркинги, да се увеличава достъпът на автомобили и др.“: https://council.sofia.bg/documents/20182/524015/SOA17-%D0%93%D0%A094-2545-13-05.07.2017.pdf/6c0ffc87-fd8d-4eba-80a9-1476585e7f0a

Уведомявам Ви, че от датата на Отговора Ви досега, официално се обособиха два паркинга  около стадион „Васил Левски“- един за нуждите на Министерството на младежта и спорта и един за нуждите на „Пазари Запад ЕАД“. МПС влизат в парка неконтролируемо, като трудно може да се направи разлика между регламентирано и нерегламентирано навлизане, поради което общественото недоумение и недоволство расте. И това, при положение, че, например, община Варна има одобрени правила за достъп на МПС до парк „Приморски“, като в заповедта за утвърждаването им се включва изрично създаването и поддържането на  актуален публичен регистър за всички пропуски, издадени по реда на правилата, който се публикува на сайта на Община Варна.

В нашия парк  – „Княз Борисовата градина“ – посетителите имат впечатлението, че служителите на бариерите при Биологическия факултет на СУ и при парк-хотел „Москва“ пропускат всички коли поради факта, че са заплашвани, лъгани, “респектирани” със служебни карти, вероятно и подкупвани или просто така са инструктирани. Това се случва в нарушение на закон  (чл. 15, ал. 7 от Закона за движение по пътищата ) и Наредби ( чл. 18, ал. 3 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община и чл. 28 (1) т.7 7 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община)

Моля, да внесете яснотa по следните въпроси:

 1. Защо е премахнато паркирането в най-дясна лента на бул. „Драган Цанков“ между парк-хотел „Москва“ и кръговото с бул. „Пейо Яворов“ през почивни и празнични дни, съобщение за което още стои на страницата на Столична община?

https://www.sofia.bg/en/search?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fweb%2Fguest%2Fsearch%3Fp_auth%3Dd6gAUvSy%26p_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_state_rcv%3D1&_101_assetEntryId=2829785&_101_type=content&_101_urlTitle=fand-kova-spra-kolite-v-borisovata&inheritRedirect=true

 1. Предвид Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община и конкретно „чл. 38. (2) Преминаването на МПС, зареждащи търговски и обслужващи обекти, се извършва по режим, определен от Дирекция „Зелена система“(ДЗС).“:

2.1. Къде е публикуван т.нар. „режим, определен от ДЗС“?

2.2. Кой участва в съставянето на  т.нар. „режим, определен от ДЗС“?

2.3. Какви са критериите за получаване на пропуск за влизане на МПС в парк „Княз Борисова градина“?

2.4. Има ли някакво обстоятелство, което пречи да бъде публикуван списък на пропуските с посочени поотделно за всеки пропуск:

-основание за даване на достъп (за вид дейност свързана с парка);

-регистрационен номер;

-собственик;

-основание за издаване на пропуск (как се свързва автомобилът с дейността)

-срок на действие;

-час за влизане и час за напускане;

-подход и маршрут.

2.5. В случай, че отговорът по 2.4. е положителен, моля да посочите кое е обстоятелството, което възпрепятства публичността по всяка една от изброените в  2.4. точки по отношение на издадените пропуски.

 1. Колко пропуска са издадени за 2020 г. и 2021 г. и колко общо пропуска са валидни към настоящия момент за влизане с МПС в парк „Борисова градина“?
 2. Как бихте коментирали неизпълнените си обещания за поставяне на „умни бариери“ на подходите за МПС в парка? Отново ще се позова на Отговора Ви от 2017 г. , в който казвате, че от март 2017 г. при парк –хотел ‚Москва“ работи автоматична пропусквателна бариера, оборудвана с камери и разпознаваща номерата на МПС , въведени в системата за контрол на достъпа.
 3. В случай, че настоявате, че бариерите са „умни“, моля да предоставите извадка на въведените регистрационни номера в софтуера им?
 4. Съществува ли регламент (моля да го цитирате), според който:

6.1. работещите в спортните и развлекателните обекти в парка имат пропуски за влизане в МПС?

6.2. клиентите на спортните и развлекателните обекти в парка ( включително клиентите на ресторанти) имат пропуски за влизане с МПС?

6.3. таксита могат да влизат в парка?

 1. Защо „Спортна София 2000 ” АД, която е 100 %, общинско дружество, предлага на сайта си паркинг за посетители в парка и то на 250 метра след знак В2 на входа на алеята пред Биологическия факултет?
 2. Има ли статут на паркинг територията в комплекс “Спортна София 2000“АД?
 3. Какви мерки ще предприемете против навлизането на МПС към паркинга на „Спортна София 2000“АД , предвид Вашия отговор към мен от 2017 г. , в който казвате, че „режимът на достъп до териториите на паркинга на „Спортна София 2000“ и паркинга на комплекс „Колодрум“ се осъществява като на входа на парка от бул. ‚Драган Цанков“ е поставен пътен знак B2- забранява се влизане на МПС в двете посоки“?
 4. Известно ли ви е, че ЦСКА продава паркоместа в парка http://cska.bg/index.php?main_page=document_general_info&products_id=8129&fbclid=IwAR1_BYCfqE30raIXXX0ZdQ4uqSSQcdxHnlsrSIIajxldTKRWxCn9AwZfSsg
 5. Има ли приходи Столична община от услугата по т.10?
 6. Освен поставянето на “легнали” полицай през юли 2021 г., което е мярка срещу скоростта на МПС, а не е контрол за влизането им в парка, предприети ли са някакви други действия за контрол срещу навлизането на МПС в парка?
 7. Как се осъществява контролът на достъпа на МПС до парка?
 8. Как се осъществява санкциониране на нарушителите на достъпа до парка?
 9. Смятате ли като възложител на проекта за ПУП на „Борисова градина“, че при проектирането следва да бъдат изпълнени препоръките на журито (част от Договора с изпълнителя) една от които е „Да се ограничи до минимум автомобилното движение в парка – изграждане на буферни паркинги само в съседни територии на парка и недопускане на паркиране в парка.“

С уважение,

Марта Георгиева

Накратко:

От няколко години насам официално се обособиха два паркинга в "Борисовата градина" около стадион „Васил Левски“- един за нуждите на Министерството на младежта и спорта и един за нуждите на „Пазари Запад ЕАД“. Наблюдава се неконтролируемо навлизане на МПС в парка, като трудно може да се направи разлика между регламентирано и нерегламентирано такова, поради което общественото недоумение и недоволство расте. Служителите на бариерите при Биологическия факултет на СУ и при парк-хотел „Москва“ пък пропускат всички коли, което прави изключително лошо впечатление на посетителите на парка.

Защо е важно:

Това се случва в нарушение на закон  (чл. 15, ал. 7 от Закона за движение по пътищата ) и Наредби ( чл. 18, ал. 3 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община и чл. 28 (1) т.7 7 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община) и поради тази причина е необходимо столичният кмет да даде максимално прозрачна информация, за да могат гражданите да бъдат достатъчно добре инфомирани за реалната обстановка и режима на паркиране в Борисовата градина.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА21-ВК66-9661/15.10.2021 г.

Отговор:

Свалете

Вносители:

Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK