Поискахме конкретика по обещанието на г-жа Фандъкова за нов стадион на мястото на стадион „Българска армия“

19.12.2019
Питане

Накратко

Поискахме да разберем: 1) как ще спази обещанието си г-жа Фандъкова при липсата на действащ устройствен план, който да предвижда нов стадион; 2) предвижда ли изграждането на нов стадион издадената от главния архитект на СО виза за проектиране и 3) кога проектът за ПУП на “Борисова градина” ще бъде представен за одобрение на Столичния общински съвет?

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук