Обещания за строителство на нов стадион на мястото на стадион „Българска армия“ в местност „Борисова градина“

19 декември 2019, четвъртък Viber

Поискахме конкретика по обещанието на г-жа Фандъкова за нов стадион на мястото на стадион „Българска армия“

ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е

от

арх. Борислав Игнатов

общински съветник от „Демократична България“

в Столичния общински съвет

 

Относно: Обещания за строителство на нов стадион на мястото на стадион „Българска армия“ в местност „Борисова градина“

 

Уважаема госпожо Kмет,

На основание чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (ПОСОС), моля да ми отговорите устно и писмено на следващото заседание на Столичния общински съвет на следното питане:

Непосредствено преди местните избори през тази година Вие заедно с министъра на младежта и спорта поехте ангажимент за изграждане на нов стадион на мястото на стадион „Българска армия“ в местност „Борисова градина“. В тази връзка главният архитект на Столична община на 12.09.2109 г. издаде виза за проектиране за „основен ремонт и реконструкция“ на стадиона, а държавата създаде смесено дружество, в чийто капитал апортира съществуващия стадион. Според разпространени от футболния клуб ЦСКА информации пред медиите се очаква до няколко месеца да се разреши строителството на новия стадион.

Това се случва при следната правна и фактическа обстановка:

Няма действащ план за застрояване, който да предвижда нов стадион на мястото на „Българска армия“ или запазване на съществуващия. Визата за проектиране, издадена от главния архитект на Столична община – арх. Здравков, е въз основа на проекта на подробен устройствен план за „Борисовата градина“, който е далеч от одобряване. Неодобреният проект на плана за „Борисовата градина“ предвижда единствено запазване на стадиона с изграждане на козирки над съществуващите трибуни. В проекта, също така, стадионът се намира в общ урегулиран поземлен имот с други имоти с различни собственост – публична и частна, включително с къпалнята „Мария Луиза“. Освен това, визата, издадена от главния архитект, е далеч от каквито и да било нормативни изисквания към този вид документи. Съгласно приетият с мнозинството на ГЕРБ през април миналата година § 22 от ПЗР на ЗУЗСО (обн. ДВ, бр. 31/2018 г.), стадионът може да бъде единствено „запазен“ с подробен устройствен план приет с мнозинство от три четвърти от общинските съветници. Статутът на стадиона в момента, а и след евентуалното прилагане на § 22 от ПЗР на ЗУЗСО, е на „заварен обект“, което позволява само вътрешно преустройство и ремонти, без да се изменя външното му очертание, в хоризонтално и вертикално отношение и без да се правят нови или да се укрепят съществено носещите конструкции (чл. 53 от ЗУТ), а това определено не представлява изграждане на нов стадион.

Във връзка с това, моля за отговори на следните въпроси:

  1. Как ще бъде разрешено ново строителство на нова стадион „Българска армия“ при условие, че няма действащ устройствен план, който да предвижда нов стадион или запазване на съществуващия, както и че 22 от ПЗР на ЗУЗСО от 2018 г. предвижда възможност единствено за запазване на съществуващия с квалифицирано мнозинство общински съветници, т.е. възможност само за вътрешни преустройство и ремонти?
  2. Издадената от главния архитект на Столична община – арх. Здравков, виза за проектиране на 12.09.2019 г. предвижда ли изграждане на нов стадион на мястото на стадион „Българска армия“?
  3. В какъв етап е разработката и кога ще бъде представен за одобряване от Столичния общински съвет проектът на подробен устройствен план на местност „Борисова градина“?

Настоявам по реда на ПОСОС отговорът на питането да бъде включен в дневния ред на следващото заседание на Столичния общински съвет.

 

С уважение,

Арх. Борислав Игнатов

Общински съветник и заместник-председател на Столичен общински съвет

 

Накратко:

Поискахме да разберем: 1) как ще спази обещанието си г-жа Фандъкова при липсата на действащ устройствен план, който да предвижда нов стадион; 2) предвижда ли изграждането на нов стадион издадената от главния архитект на СО виза за проектиране и 3) кога проектът за ПУП на “Борисова градина” ще бъде представен за одобрение на Столичния общински съвет?

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА19-ГР94-6155

Отговор:

Свалете

Вносители:

Борислав Александров Игнатов

Общински съветник в СОС

Борислав Александров Игнатов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK