Предложихме по-добре уредени дистанционни обществени обсъждания

16 декември 2020, сряда Viber

Предложихме по-добре уредени дистанционни обществени обсъждания

ДО
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Методи Лалов, председател на групата на общинските съветници от “Демократична България” в Столичния общински съвет, от свое име и от името на общинските съветници Марта Георгиева, Яна Тодоранова и Веселин Калановски и районните кметове Трайчо Трайков (район „Средец“), Константин Павлов (район „Лозенец“), Георги Илиев (район „Слатина“) и Петко Горанов (район „Студентски“)

Относно: Предложения към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Уважаеми г-н Герджиков,

С доклад с рег. № СОА20-ВК66-9805/19.11.2020 г., внесен от г-н Генчо Керезов – заместник-кмет на Столична община, и арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община, е предложено Столичният общински съвет да приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и начина на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.

На основание чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, правим следните предложения към внесения проект:

1. В § 4 се правят следните изменения и допълнения:

А) Чл. 21а, ал. 1 добива следната редакция:

„(1) По преценка на районния кмет, съответно на главния архитект, обществените обсъждания могат да се провеждат и дистанционно (онлайн), като присъствието се осигурява чрез конферентна или друга връзка, позволяваща участие в представянето на проекта и заключителната дискусия.”

Б) В чл. 21а, ал. 2 накрая се добавя:

„като трябва да отговаря на следните изисквания:

1. Достъпът до обсъждането да е възможен през интернет от компютър, таблет или смартфон;

2. Да предоставя възможност за аудио-видео или само аудио достъп;

3. Да предоставя възможност за предварително тестване на техническите средства за достъп, в период от най-малко пет работни дни преди обсъждането;

4. Да предоставя възможност за интерактивен достъп и участие в дискусията, след регистрация по електронен път, с електронна идентификация отговаряща на изискванията за сигурност на ниво „ниско” по смисъла на Регламент (ЕС) 910/2014. Регистрацията да е възможна в период от най-малко 5 работни дни преди обсъждането;

5. Да предоставя възможност за пасивен достъп до обсъждането без необходимост от предварителна регистрация;

6. Да предоставя възможност за модериране на участниците в дискусията;

7. Обсъждането да се записва и да е достъпно за преглед и сваляне онлайн на интернет страницата на съответния район.“

В) Чл. 21а, ал. 3 се заличава.

МОТИВИ

Предложените от нас промени в проекта по същество са две:

  1. Въвеждане на минимални технически изисквания към провеждането на дистанционните обсъждания. Такива изисквания ще стандартизират процеса и ще предотвратят пропуски при провеждането (напр. на запис, избор на прекалено ограничено решение за видеоконферентна връзка, саботиране на дискусията от недоброжелателни участници, и др.)
  1. Предоставяне на възможност за прилагане на дистанционни обсъждания и извън периода на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка – събирането на хора физически в читалища и спортни зали в работно време не е най-добрата форма на обществено обсъждане дори при липса на здравни рискове, поради което предлагаме по преценка на районния кмет или главния архитект те да могат да бъдат провеждани в такъв формат.

С уважение,

Методи ЛаловpastedGraphic.png

председател на групата на общинските съветници от “Демократична България”

Накратко:

Гражданите имат право на адекватно участие при решенията, свързани с бъдещето на града, затова наши съветници и районни кметове заедно предложиха допълнения и изменения към Наредбата, уреждаща обществените обсъждания в столицата. Нашите предложения? Да се въведат минимални технически изисквания към провеждането на дистанционните обсъждания, за да бъдат предотвратени пропуски (напр. на запис, избор на прекалено ограничено решение за видеоконферентна връзка, саботиране на дискусията от недоброжелателни участници, и др.). Предложихме и наредбата да предвижда възможност дистанционни обсъждания да се провеждат и в извънепидемична обстановка, по преценка на районния кмет или главния архитект.

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Веселин Йорданов Калановски

Общински съветник в СОС

Веселин Йорданов Калановски
Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Яна Веселинова Тодоранова

Общински съветник в СОС

Яна Веселинова Тодоранова
Константин Петров Павлов

Кмет на район Лозенец

Константин Петров Павлов
Георги Пламенов Илиев

Кмет на район Слатина

Георги Пламенов Илиев
Трайчо Трайков

Кмет на район Средец

Трайчо Трайков

Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /var/www/region/root/wp-content/themes/dbregioni/components/box-person.php on line 6

Warning: Attempt to read property "subtitle" on null in /var/www/region/root/wp-content/themes/dbregioni/components/box-person.php on line 7
PlaceholderThumbnail
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK