Предложихме по-добре уредени дистанционни обществени обсъждания

16.12.2020

Накратко

Гражданите имат право на адекватно участие при решенията, свързани с бъдещето на града, затова наши съветници и районни кметове заедно предложиха допълнения и изменения към Наредбата, уреждаща обществените обсъждания в столицата. Нашите предложения? Да се въведат минимални технически изисквания към провеждането на дистанционните обсъждания, за да бъдат предотвратени пропуски (напр. на запис, избор на прекалено ограничено решение за видеоконферентна връзка, саботиране на дискусията от недоброжелателни участници, и др.). Предложихме и наредбата да предвижда възможност дистанционни обсъждания да се провеждат и в извънепидемична обстановка, по преценка на районния кмет или главния архитект.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук

Още документи по темата

Няма публикации.