Зададохме неудобните въпроси за състоянието на "Топлофикация София"

25.11.2019
Питане

Накратко

Попитахме за начина на управление на "Топлофикация София", каква е процедурата за избор на изпълнителен директор и надзорен съвет, започнало ли е погасяването на задълженията на дружеството и какъв е планът за диверсифицикация на доставките на газ за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД.

Защо е важно:

Въпреки близо половин милион абонати, "Топлофикация София" ЕАД продължава да отчита изключително високи нива на финансови загуби (близо 600 млн. лв.) и дългове (над 860 млн. лв.). Гражданите имат право на своевременна и детайлна информация относно това как Столична община поема отговорност за състоянието на дружеството и какви ще бъдат реалните действия, предприети за оздравяването на "Топлофикация София" ЕАД.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук