Обжалвахме решение на СОС по проекта за велосипедна алея до гара Пионер

03 януари 2021, неделя Viber

Обжалвахме решение на СОС по проекта за велосипедна алея до гара Пионер

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СОС
ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ДО АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
СОФИЯ-ГРАД

 

Ж А Л Б А
от Марта Георгиева – общински съветник от „Демократична България“

 

срещу:
Решение № 652 по т. 27 на заседанието на Столичния общински съвет,
проведено на 17 декември 2020г., обявено на 23.12.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за обезпечаване на „Велосипедна алея от ВТУ “Тодор Каблешков“ до гара „Пионер“, райони „Изгрев“ и „Слатина“, с план –схеми за паркоустройство и благоустройство и вертикална планировка в посочения обхват.

УВАЖАЕМИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ,

Като заинтересовано лице по смисъла на чл.147, ал.1 от АПК ОСПОРВАМ Решение № 652 по т. 27 на заседанието на Столичния общински съвет,
проведено на 17 декември 2020г., обявено на 23.12.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за обезпечаване на „Велосипедна алея от ВТУ “Тодор Каблешков“ до гара „Пионер“, райони „Изгрев“ и „Слатина“, с план –схеми за паркоустройство и благоустройство и вертикална планировка в посочения обхват.

Основанията за оспорване на издадения административен акт са следните:

  1. Липса на компетентност.
  2. Съществени нарушения на административно-производствените правила.
  3. Противоречие с материалноправни разпоредби.
  4. Несъответствие с целта на закона.

Подробни доводи, аргументи и съображения за оспорване на издадения административен акт ще посоча след запознаване с цялата административна преписка по издаването му.

С уважение,

Марта Георгиева

Накратко:

Общинският съветник Марта Георгиева се присъедини към жалбите на граждани и гражданско сдружение за железопътен и релсов транспорт срещу Решение на СОС за приемане на ПУП, с което се ликвидира околовръстната градска железница между ВТУ"'Тодор Каблешков" и гара "Пионер".

Вид:

Други

Входящ номер:

СОА21-ГР94-57/06.01.2021 г.

Вносители:

Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK