Отново се обърнахме към кмета с въпроси за стопанисването, отговорността и реда за ползването на подземната инфраструктура

28 юли 2021, сряда Viber

Отново се обърнахме към кмета с въпроси за стопанисването, отговорността и реда за ползването на подземната инфраструктура

ДО
КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

ЧРЕЗ:
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ПИТАНЕ
От Тома Белев – общински съветник от Демократична България

 

Относно: стопанисването и контролът върху шахтите собственост на Столична община

Уважаема г-жо Фандъкова,

Отново отправям следните въпросите към Вас, доколкото не съм удовлетворен от качеството на отговорите по тях. Моля в отговора си да посочите моят въпрос и Вашият отговор. Ако за някой въпрос СО община няма информация моля да го посочите изрично.
Във връзка с трагичният инцидент от 14.02.2012 г на бул. „ Академик Иван Евстатиев Гешов“ 15 на основание чл. 129, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет, моля в рамките на Вашата компетентност да ме информира относно следните въпроси свързани с шахтите на подземната инфраструктура собственост на Столична община:

– Каква е дължината на шахтите от подземната инфраструктура собственост на Столична община ?
– Каква е дължината на шахтите собственост на лица различни от столична община разположени върху общинска собственост? Моля да посочите отделните собственици и дължината на техните шахти?
– На кои длъжностни лица или структури на СО е поверено стопанисването, опазването и контрола върху шахтите, собственост на СО, и с какви актове?
– Ползват ли трети лица шахтите собственост на столична община, по какъв ред и условия, вкл. и финансови?
– Кои длъжностни лица или структури на СО са извършвали стопанисването, ползването и контрола на шахтата на бул. „ Академик Иван Евстатиев Гешов“ 15 за периода 2011 – 2021г.?
– Ползват ли и ползвали ли са трети лица шахтата на бул. „ Академик Иван Евстатиев Гешов“ 15 и на какво основание?
– Каква система за контрол действа в СО относно ползването на шахтите собственост на СО? Оценявате ли тази система като ефективна?
– Считате ли, че нормативната база приета от СОС достатъчно ясно регламентира създаването, ползването, опазването и контрола на шахтите от подземната инфраструктура? Ако има недостатъци или непълноти, моля да посочите по отношение на какво са те?

Желая да получа отговор в писмен вид, който да обсъдим на заседание на СОС

С уважение,

Тома Белев

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА21-ВК66-7141

Вносители:

Тома Георгиев Белев
Тома Георгиев Белев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK