Поискахме отварянето на данните от регистъра на домашни и безстопанствени кучета

13.02.2020
Питане

Накратко

Столична община поддържа регистър на домашни и безстопанствени кучета, който обаче не е публичен. Страницата в интернет има и технически проблеми, като изтекъл сертификат за удостоверяване автентичността на сайта и използване на остаряла и блокирана от всички браузъри технология Adobe Flash. 

Защо е важно:

Гражданите трябва да имат достъп до всяка информация, която ги касае и за която няма нормативна забрана за публикуване.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук