Отваряне на регистъра на домашни и безстопанствени кучета

13 февруари 2020, четвъртък Viber

Поискахме отварянето на данните от регистъра на домашни и безстопанствени кучета

ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е

от

Методи Лалов и Марта Георгиева

общински съветници от „Демократична България“

в Столичния общински съвет       

 

Относно: Отваряне на регистъра на домашни и безстопанствени кучета

Правно основание: чл. 33, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (ПОДСОС)

 

Уважаема госпожо Фандъкова,

Регистърът на домашни и безстопанствени кучета, поддържан на адрес: https://dl.gis-sofia.bg/, към момента не е публичен. Това е нарушение на принципите на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и на чл. 7, ал. 1 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (НОИИСРЕАУ), съгласно който „Достъпът до регистрите и базите данни е свободен и безплатен, освен ако ограничение за това не произтича от закон“, както и на чл. 15, ал. 1 от НОИИСРЕАУ – „Регистрите и базите данни поддържат публични, свободни и безплатни интерфейси за свързани отворени данни по реда на Закона за достъп до обществена информация.“

Отварянето на регистъра не би застрашило евентуални лични данни в него, тъй като НОИИСРЕАУ дава ясно предписание за отварянето на регистри, съдържащи и такива данни – чл. 15, ал. 3 „При публикуването на отворени данни личните данни и друга защитена информация в публичните регистри се анонимизират, а частта от информацията, която не може да се използва повторно, съгласно чл. 41б, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, не се публикува.“ 

В допълнение, страницата има редица технически проблеми, като изтекъл сертификат за удостоверяване автентичността на сайта и използване на остаряла и блокирана от всички браузъри технология Adobe Flash.  

С оглед на гореизложеното следва да отговорите устно и писмено на първата следваща сесия на Столичния общински съвет на следното питане:

  1. Каква е причината, респ. какво е нормативното основание за воденето на регистъра на домашни и безстопанствени кучета в затворен за гражданите вид?
  2. Има ли планове за отваряне на данните от регистъра в съответствие със ЗДОИ?
  3. Планирана ли е поддръжка и обновяване на сайта на регистъра с цел отстраняване на техническите проблеми?

                              

С уважение, 

Методи Лалов

Марта Георгиева

Общински съветници от групата на Демократична България

                            

Накратко:

Столична община поддържа регистър на домашни и безстопанствени кучета, който обаче не е публичен. Страницата в интернет има и технически проблеми, като изтекъл сертификат за удостоверяване автентичността на сайта и използване на остаряла и блокирана от всички браузъри технология Adobe Flash. 

Защо е важно:

Гражданите трябва да имат достъп до всяка информация, която ги касае и за която няма нормативна забрана за публикуване.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА20-ГР94-728/13.02.2020

Отговор:

Свалете

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK