Попитахме за “градската винетка” на Столична община

24 февруари 2020, понеделник Viber

Попитахме за "градската винетка" на Столична община

ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е

от

Методи Лалов

общински съветник от „Демократична България“

в Столичния общински съвет       

 

Относно: Пътища от обхвата на платената пътна мрежа, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса, които се намират на територията на Столична община (СО) или свързват населени места от територията на СО.

Правно основание: чл. 33, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (ПОДСОС)

                        

Уважаема госпожо Фандъкова,

Общинските съветници от „Демократична България“ сме убедени, че Вие като кмет на СО и ръководената от Вас администрация работите в интерес на софиянци само ако изпълнявате своевременно задълженията си в рамките на закона, извършвате дейността си прозрачно и правите това на основата на съответен динамичен анализ на коректно установени факти.

В последните дни обаче станахме свидетели на обществено недоволство от страна на жители на населени места на територията на СО, за които се изисква да заплащат винетна такса при придвижване с МПС от мястото, в което живеят до други части на територията на СО. От публичните изявления на министър-председателя Бойко Борисов, на г-н Георги Терзийски – председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), от Вашите изказвания и от публикуваната информация по темата на сайта на СО, както и от публични изяви на общински съветници от управляващото мнозинство ГЕРБ/СДС и „Патриоти за София“, може да се направи обосновано предположение за наличие на пропуски в работата Ви, г-жо Фандъкова, както и в работата на столичната общинска администрация. За да могат общинските съветници, а чрез тях и гражданите, да изградят мнение дали това е така и дали е необходимо да бъде ангажирана отговорността – политическа и юридическа, на конкретно лице, следва да получим конкретни, аргументирани отговори, почиващи на точни данни и официални документи със съответните реквизити (рег. номера, дати на съставяне и регистриране в съответната деловодна система и др.), които ще позволят да бъдат проследени в тяхната хронологията извършените от кмета на СО и от общинската администрация действия.

С оглед на гореизложеното изисквам от Вас да отговорите писмено на първата следваща сесия на СОС на следните въпроси:

  1. Отправяно ли е искане през 2019 г. (и кога) от СО до АПИ, Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) или Министерски съвет (МС) за изключване на пътища от обхвата (списъка) на платената пътна мрежа, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса (чл. 3, ал. 4 и чл. 10, ал. 3 от Закона за пътищата – ЗП), на пътища, които са част от републиканската пътна мрежа, но са на територията на СО или свързват населени места, част от СО?
  2. Кога и по чия инициатива са започнали преговори между СО и АПИ или МРРБ за пътищата от републиканската пътна мрежа, за които да отпадне събирането на винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗП, тъй като обслужват населени места на територията на СО?
  3. Колко срещи, на кои дати, в какъв състав от страна на СО (и евентуално от Столичния общински съвет – СОС) са проведени с АПИ, с МРРБ или с други институции по въпроси по т. 1 и т. 2 от настоящото питане? Водени ли са протоколи или записи от срещите? С какъв резултат (решение) е приключила всяка среща поотделно?
  4. На коя дата е внесено официално искане от СО за изваждане на пътища/пътни участъци на територията на СО или свързващи населени места на територията на СО, от списъка на пътищата, за които се дължи винетна такса?
  5. Правен ли е анализ, кога, от кого и с какъв резултат колко ще струва на СО участие в поддръжката на пътни участъци, които са част от републиканската пътна мрежа и за които няма да се дължи винетна такса?
  6. Правено ли е съвместно планиране между АПИ и СО преди провеждането на обществените поръчки за осигуряване на техническата система за контрол на заплащане на пътните такси, за да бъдат уточнени пътните участъци на територията на СО, за които е необходимо, респ. не е необходимо разполагане на технически съоръжения за контрол?
  7. На кое правно основание СО е поела ангажимент да участва в поддръжката на пътища, които са част от републиканската пътна мрежа, но осигуряват път, по който се стига до София, за които няма да се дължи винетна такса (това е съобщено на сайта на СО на 19.02.2020 г.)? Кога е поет този ангажимент, от кого, какви документи са подписани за това?
  8. Предвидени ли са средства в Бюджет 2020 г. на СО за поддръжката на пътища, които са част от републиканската пътна мрежа, но впоследствие са или ще бъдат изключени от списъка на републиканската пътна мрежа или е решено за ползването им да не се заплаща винетна такса? Ако такива средства не са предвидени – откъде ще бъдат осигурени?

С уважение,

Методи Лалов, общински съветник от ДБ

Накратко:

Попитахме за процедурата по изваждане на пътища от обхвата на платената пътна мрежа, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса, които се намират на територията на Столична община (СО) или свързват населени места от територията на СО.

Защо е важно:

В последните дни станахме свидетели на обществено недоволство от страна на жители на населени места на територията на СО, за които се изисква да заплащат винетна такса при придвижване с МПС от мястото, в което живеят до други части на територията на СО.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА20-ГР94-972/24.02.2020

Отговор:

Свалете

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK