Попитахме ЧЕЗ за опасни електрически стълбове в село Волуяк

03.07.2021
Питане

Накратко

Жители на село Волуяк ме алармираха, че стълбовете за пренос на електроенергия в селото са стари и амортизирани. В някои дворове те са толкова наклонени, че навлизат дори в другия двор. Това също така означава и че монтираните върху тях кабели са на по-ниска от очакваната височина. Двете неща заедно са предпоставка за инциденти и пожари.

Защо е важно:

В същото време след ремонта на бул. Ломско шосе по неговото протежение бяха монтирани и чисто нови стълбове, които по мое мнение могат да се използват за пренос на електроенергия в селото като кабелите бъдат преместени от старите на новите стълбове.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук

Отговор на питането:

Няма публикации.