Попитахме ЦГМ какви са приходите от синя и зелена зона

28.05.2020
Питане

Накратко

Поискахме информация за приходите от паркиране за 2019 г. и подробна справка за какво са изхарчени; анализ с приблизителна точност как ще се променят приходите на дружеството при реализирането на предвидената промяна на обхвата на синя и зелена зона и времетраенето на действието им; справка каква част от инвестиционната програма на дружеството за 2019 г. е изпълнена и ако има такава, която не е изпълнена - защо?; брой раздадени паркоместа за Служебен абонамент, в режим на паркиране съгласно за 2019 и 2020 г.; колко места за паркиране има във всяка подзона на синята и зелената зони за паркиране; колко годишни винетни стикера за паркиране са продадени във всяка подзона на синята и зелената зони за паркиране; какъв е средният процент на запълняемост на всяка подзона на синята и зелената зони за паркиране за 2019 и първите 4 месеца на 2020 г.; какви са условията и договорите за предоставяне на програмен интерфейс (API) за заплащане на платено паркиране от трети страни (напр. мобилни приложения); колко такива мобилни приложения има и кои са (напр. Urbo Parking).

Защо е важно:

Важно е да знаем къде отиват приходите от синя зона, зелена зона, глоби със скоба, глоби на репатрирани автомобили и направените разходи на базата на получените приходи.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук