Питане касаещо дървета от уличното озеленяване  в София, начина, по който Столична община планира, създава, поддържа и опазва декоративните дървета и датата, от която гражданите на София ще могат да ползват Публичния регистър на дълготрайните декоративни дървета в града.

19 ноември 2019, вторник Viber

Поискахме да разберем какви грижи полага Столична община за уличното озеленяване

ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е

от

Тома Белев, Марта Георгиева, Иво Божков, Борислав Игнатов

общински съветници от „Демократична България“

в Столичния общински съвет

 

Относно: Питане касаещо дърветата от уличното озеленяване в София, начина, по който Столична община планира, създава, поддържа и опазва декоративните дървета и датата, от която гражданите на София ще могат да ползват Публичния регистър на дълготрайните декоративни дървета в града

 

Уважаема госпожо Фандъкова,

На основание чл.33 ал.1 т.4 от ЗМСМА и чл. 129,  ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, желая да  отговорите писмено на следното ПИТАНЕ, което да бъде включено в Дневния ред на СОС. 

От 2004 година чл.63 на Закона за устройство на територията задължава кмета на всяка община да организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на дълготрайните декоративни дървета. От интернет-страницата на ОП „Софпроект – ОГП“ разбирам , че общинското предприятие изпълнява съвместен проект с Дирекция „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА“ – СО, целящ създаването на публична картотека на дълготрайната растителност на Столична община. В този връзка желая на отговорите на следните въпроси:

  1. Колко са дървета от уличното озеленяване  в София общо, и в частност по бул. Ген. Михаил Д. Скобелев? 
  2. Считате ли, че броят на дърветата, който посочите,  е достатъчен и каква е визията Ви относно ангажимента на СО към дърветата от уличното озеленяване за 2020 г.?
  3. Какъв е броят на местата, в които е планирано да има дървета  от уличното озеленяване и такива не са засадени, общо за столичния град и в частност по бул. Ген. Михаил Д. Скобелев?
  4. Съществуват ли стандарти, ръководства или указания за начина на планиране, създаване, поддържане и опазване на дърветата от уличното озеленяване, извън нормите в Наредбата  за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община? Ако не съществуват такива, считате ли за подходящо подобни документи да бъдат разработени?
  5. На коя дата е започнал и на какъв етап на изпълнение е съвместният проект на ОП „Софпроект – ОГП“ и Дирекция „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА“ ?
  6. На коя дата гражданите ще могат да ползват публичният регистър на дълготрайните декоративни дървета?

С уважение,  

Тома Белев

Марта Георгиева

Иво Божков

арх. Борислав Игнатов

Накратко:

Попитахме за начина, по който Столична община планира, създава, поддържа и опазва декоративните дървета и датата, от която гражданите на София ще могат да ползват Публичния регистър на дълготрайните декоративни дървета в града.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА19-ГР94-5569

Отговор:

Свалете

Вносители:

Борислав Александров Игнатов

Общински съветник в СОС

Борислав Александров Игнатов
Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Иво Николаев Божков

Общински съветник в СОС

Иво Николаев Божков
Тома Георгиев Белев
Тома Георгиев Белев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK