Поискахме да разберем какви грижи полага Столична община за уличното озеленяване

19.11.2019
Питане

Накратко

Попитахме за начина, по който Столична община планира, създава, поддържа и опазва декоративните дървета и датата, от която гражданите на София ще могат да ползват Публичния регистър на дълготрайните декоративни дървета в града.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук