Попитахме какви са мерките на Столична община, свързани с битовото отопление и неговото въздействие върху качеството на въздуха в гр. София

07.12.2020
Питане

Накратко

Преди една година в качеството си на общински съветник Ви зададох въпроси, свързани с няколко ключови за чистотата на въздуха мерки. През последните седмици всички жители и гости на столицата станаха свидетели на продължаващото незадоволително състояние на качеството на въздуха. За съжаление този проблем е дългогодишен и многопластов.

Защо е важно:

Една от основните причини за това са морално остарелите способи за отопление – най-често това се случва при домакинствата, които използват твърдо гориво за тази цел. С оглед на факта, че самата СО потвърждава за този проблем и изразява готовност и приоритетност към подмяна на уредите на 1/3 от столичните домакинства, бих искал да ми отговорите на следните въпроси с цел изясняване на цялостната ситуация и предприетите мерки:

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук