Питане относно задълбочаващия се проблем с качеството на въздуха в гр. София и усилията на Столична община, в т.ч. миналите, настоящи и предстоящи проекти, свързани с битовото отопление и неговото въздействие.

07 декември 2020, понеделник Viber

Попитахме какви са мерките на Столична община, свързани с битовото отопление и неговото въздействие върху качеството на въздуха в гр. София

ДО КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

ЧРЕЗ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

Уважаема г-жо Фандъкова,

Уважаеми г-н Герджиков,

На основание чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет, моля да ми отговорите устно и писмено на първата следваща сесия на Столичен общински съвет на следното питане, което да бъде включено в Дневния ред на СОС:

ПИТАНЕ

От Симеон Ставрев –

Общински съветник в Столичен общински съвет

Относно: Задълбочаващия се проблем с качеството на въздуха в гр. София и усилията на Столична община, в т.ч. миналите, настоящи и предстоящи проекти, свързани с битовото отопление и неговото въздействие.

Уважаема г-жо Фандъкова,

Преди една година в качеството си на общински съветник Ви зададох въпроси, свързани с няколко ключови за чистотата на въздуха мерки.

През последните седмици всички жители и гости на столицата станаха свидетели на продължаващото незадоволително състояние на качеството на въздуха. За съжаление този проблем е дългогодишен и многопластов.

Една от основните причини за това са морално остарелите способи за отопление – най-често това се случва при домакинствата, които използват твърдо гориво за тази цел.

С оглед на факта, че самата СО потвърждава за този проблем и изразява готовност и приоритетност към подмяна на уредите на 1/3 от столичните домакинства, бих искал да ми отговорите на следните въпроси с цел изясняване на цялостната ситуация и предприетите мерки:

Единият основен проект, по който Столична община е одобрена и работи в момента е по Програма Life (заедно с още няколко общини на територията на Република България под формата на съфинансиране). В пилотната си фаза той предвижда подмяната на уредите за отопление на 140 домакинства. Докато в някои от другите градове (Велико Търново, Русе), тази подмяна е започнала, то за гр. София все още липсва информация дали това е направено.

 • Подменени ли са тези уреди и ако не са, кога ще бъдат подменени, каква е времевата рамка, в която ще бъдат и кога ще започне същинската фаза от проекта?

Вторият (по-голям) проект, по който СО е одобрена и работи, е свързан с ОП „Околна среда“ 2014 – 2020.

 • Каква е причината проектът да стартира в последната година на самата оперативна програма, макар да има по-продължителна времева рамка?

За предварителната подготовка и техническите дейности, свързани със стартирането на дейностите по проекта е обявена обществена поръчка през м. август 2019 г. Избирането и подписването на договор с изпълнителя става през м. януари 2020 г.

 • Каква е причината за забавянето с избора?

Лично по Ваши думи в медиите, на територията на Столична община има приблизително 55 000 домакинства, които се отопляват с остарели уреди. Подадените и одобрени молби по проекта са малко над 5 500. Простата аритметична сметка сочи, че с тази скорост подмяната на уредите ще отнеме поне още 10 години, което е твърде дълъг период. Отново по Ваши думи, основната цел на СО е подмяната на уредите на 1/3 от домакинствата.

 • В какъв срок планирате да бъде извършена подмяната и на останалата част от старите уреди за отопление?
 • Имате ли изработен план, който да следвате и кога ще започне да се изпълнява?

По думите на заместник-кмета по екология, г-жа Десислава Билева, програмата ще продължи и през 2021 г.

 • Какви индикатори за успех на програмата сте заложили при нейното започване?
 • Колко време продължи информационната кампания по програмата?
 • Какви формати и канали бяха използвани, за да бъдат информирани гражданите и на какъв принцип бяха избрани те?
 • До какъв брой граждани планирахте да достигнете?
 • До колко души реално успя да достигне програмата и възможностите за смяна на уреди за отопление?

Датата на стартиране на кампанията по кандидатстване за подмяна на старите уреди е 20.05.2020 г. Първата фаза от разяснителната кампания обхваща периода от 16.06. – 16.07.2020 г.

 • Какво наложи започването на кампанията почти месец след обявяването на началото ѝ?
 • С оглед на важната тема, имахте ли специално посочени координатори, които да работят и организират цялостната дейност по кандидатстването и ще има ли такива догодина? Как измервате ефективността на тяхната работа?
 • На какво се дължи първоначалният нисък брой на кандидатстващи по програмата домакинства? Какви действия сте предприели, за да направите цялостния процес по кандидатстване по-лесен, по-достъпен и по-разбираем за широк кръг от хора?
 • В поканата за кандидатстване по програмата са дадени 4 типа устройства за отопление, от които гражданите да изберат – чрез пелети, природен газ, електрическа енергия или радиатори. На каква база е взето това решение с оглед на факта, че различните видове отопление са обвързани с различни разходи на месечна база?

София                                                                                                                        

7 декември 2020

С уважение,

……………………………..

(СИМЕОН СТАВРЕВ)

Документът е подписан с електронен подпис.

Накратко:

Преди една година в качеството си на общински съветник Ви зададох въпроси, свързани с няколко ключови за чистотата на въздуха мерки. През последните седмици всички жители и гости на столицата станаха свидетели на продължаващото незадоволително състояние на качеството на въздуха. За съжаление този проблем е дългогодишен и многопластов.

Защо е важно:

Една от основните причини за това са морално остарелите способи за отопление – най-често това се случва при домакинствата, които използват твърдо гориво за тази цел. С оглед на факта, че самата СО потвърждава за този проблем и изразява готовност и приоритетност към подмяна на уредите на 1/3 от столичните домакинства, бих искал да ми отговорите на следните въпроси с цел изясняване на цялостната ситуация и предприетите мерки:

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА20-ВК66-10520

Вносители:

Симеон Борисов Ставрев

Общински съветник в СОС

Симеон Борисов Ставрев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK