План за рекултивация на депото за строителни отпадъци „Пет могили“ кв. Враждебна

08 декември 2022, четвъртък Viber

Поискахме плана за рекултивация на депото за строителни отпадъци „Пет могили“ кв. Враждебна и всички чертежи и приложения към него

ДО КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

ЧРЕЗ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

 

Уважаема г-жо Фандъкова,

Уважаеми г-н Георгиев,

На основание чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет, моля да ми отговорите устно и писмено на първата следваща сесия на СОС на следното питане, което да бъде включено в Дневния ред на Съвета:

 

ПИТАНЕ

От Симеон Ставрев –

Общински съветник в Столичен общински съвет

Относно: План за рекултивация на депото за строителни отпадъци „Пет могили“ кв. Враждебна

Уважаема г-жо Фандъкова,

 

Многократно съм повдигал въпроса за прекратяване на дейността на депото за строителни отпадъци „Пет могили“ в кв. Враждебна както в Столичен общински съвет, така и в общественото пространство. Депото е стопанисвано от общинското предприятие  „Софинвест” ЕООД.

За да Ви запозная с проблема, ще ви представя кратка история на сметището във Враждебна:

  1. По времето на комунизма на север от квартал Враждебна тогавашната власт решава да обособи кариера за инертни материали. Мястото може би е било подходящо, защото в непосредствена близост минава река Искър.
  2. По време на експлоатацията се образуват две сериозни като дълбочина дупки. След като спира добива на инертни материали се образуват съвсем естествено две езера на мястото на двете дупки. Още по време на самия добив изкопите се пълнят естествено с вода от р. Искър. Започват да гнездят множество птици.
  3. Идват ГЕРБ на власт. Запълват едното езеро с боклуци, като наричат това „рекутивация“. Никой не може да каже по документи „рекутивацията“ запълване до ниво терен ли е или не, но сега освен запълнено езеро имаме и хълм от боклуци над първоначалната кота нула.
  4. Отгоре на всичко „рекултивацията“ трябваше да бъде пак само с инертни строителни материали, но след множество видео репортажи и разследвания на живущите в кв. Враждеба се установи, че там се изхвърлят и всякакви други отпадъци.
  5. Съответно жителите на квартала организираха множество протести на Московска 33  и блокади на бул. Ботевградско шосе. ГЕРБ не ги чуха.
  6. Аз внесох доклад в СОС, с който предложих да задължим кмета на СО да направи разследване какво е хвърляно там. Мнозинството на ГЕРБ, СДС и ВМРО отхвърлиха предложението ми.
  7. Лично поканих председателката на комисията по екология в СОС Лорита Радева (ГЕРБ) и всеки друг общински съветник, който не вярва на десетките видеа и стотиците снимки, да отидем и да видим на място какви боклуци се изхвърлят – отказаха ми.
  8. Инициативен комитет Враждебна не се предадоха. Проведоха множество срещи с МОСВ, в които се установи, че може да се спаси второто езеро, което още не е заровено с боклуци. В компетенциите на Столична община е да спази относимите процедури по опазване на езерото – да определи границите на водните обекти, след като са установени от доклад на Басейнова дирекция „Дунавски район”, да го нанесе в кадастъра и със заповед на Главния архитект да бъдат назначени хидроложки и хидравлични проучвания.
  9. В същото време и второто езеро се оказа в опасност. В единия му край има депо за отпадъци на частната фирма Зерон-Т. МОСВ отне лиценза им, заради множество нарушения, но и към момента тази площадка продължава да се използва. От кого и защо – Столичен инспекторат са тези, които трябва да кажат и заедно с полицията да преустановят това.
  10. Какво е най-добре да се направи – да се преустанови веднага депонирането на всякакви отпадъци в депо Враждебна; да се обособи като защитена зона второто езеро, като СО направи всички необходими постъпки по установяване граници, нанасяне в кадастъра и възлагане от Главния архитект на лицензирана фирма, която да проведе хидроложки и хидравлични проучвания и довършване на процедурата по смяна на статута; да се изгребе хълмът от боклуци над второто езеро с размерите на половин Панчарево и да се изравни със земята. Така ще получим едно прекрасно място за отдих на 15 минути с кола от центъра на София.

В същото време има сигнали до мен, че общинското предприятие „Софинвест” ЕООД е вдигнало с още 2 метра нивото на хълма от боклуци за само 10 дни. Ясно може да видите това на снимката от 28 ноември:

Затова моля да ми предоставите:

 1. Плана за рекултивация на депото за строителни отпадъци „Пет могили“ кв. Враждебна и всички чертежи и приложения към него. В тях трябва да е информацията за това как би трябвало да изглежда площадката след рекултивацията и по-важното – там са котите от които става ясно до каква височина може да бъде вдигат хълмът от боклуци.
 2. Информация към днешна дата какъв е свободният обем, който може да бъде запълнен в депото, защото публично беше обявено, че до септември 2022 той ще бъде изчерпан.

Тази информация е изключително важна както за софиянци, така и за жителите на кв. Враждебна като пряко засегнати от проблема

София                                                                                                                        

8 декември 2022

С уважение,

СИМЕОН СТАВРЕВ

Документът е подписан с електронен подпис.

Накратко:

Многократно съм повдигал въпроса за прекратяване на дейността на депото за строителни отпадъци „Пет могили“ в кв. Враждебна както в Столичен общински съвет, така и в общественото пространство. Депото е стопанисвано от общинското предприятие  „Софинвест" ЕООД.

Защо е важно:

В плана за рекултивация на депото за строителни отпадъци „Пет могили“ кв. Враждебна и всички чертежи и приложения към него трябва да има информацията за това как би трябвало да изглежда площадката след рекултивацията и по-важното - там са котите от които става ясно до каква височина може да бъде вдигат хълмът от боклуци.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА22-ВК66-15042

Отговор:

Свалете

Вносители:

Симеон Борисов Ставрев

Общински съветник в СОС

Симеон Борисов Ставрев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK