Поинтересувахме се от параметрите на водоподаването от яз. "Бели Искър"

22.06.2020
Питане

Накратко

Поинтересувахме се за състоянието на язовирната стена на яз. “Бели Искър”, както и за параметрите на водоподаването от язовира към Перник, включително неговото времетраене, количества и стойност.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук

Отговор на питането:

Няма публикации.