Поискахме да бъде задвижена процедурата за неизвинени отсъствия на общинския съветник Волен Сидеров

02.06.2021
Други

Накратко

Общинският съветник Волен Сидеров има 24 отсъствия от 33 проведени заседания на СОС, както и не присъства и на заседания на комисиите, на които е избран за член. Тъй като очевидно той не изпълнява задълженията си, заради които е избран от гражданите, общинските съветници Методи Лалов и Борислав Игнатов се обърнаха към председателя на СОС и поискаха да сезира Общинската избирателна комисия, за да бъде прекратен предсрочно мандата на отсъстващия Сидеров.

Защо е важно:

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация общинският съветник е длъжен да присъства на заседанията на общинския съвет и на комисиите, в които е избран. При неизпълнение на тези задължения от възнаграждението на общинския съветник се удържат средства в размер, определен в правилника на съответния общински съвет. Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно, когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината, както и при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук

Още документи по темата

Няма публикации.