Поискахме да разберем как СО се справя със събирането на местните данъци и такси

01 март 2021, понеделник Viber

Поискахме да разберем как СО се справя със събирането на местните данъци и такси

ДО
КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

ЧРЕЗ:
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ПИТАНЕ

От Тома Белев – общински съветник от Демократична България

Относно: таксите събирани в Столична община

Уважаема г-жо Фандъкова,

Във връзка с прилагането на Закона за местните данъци и такси, моля в рамките на Вашата компетентност да ме информирате: 

  • Посочете нивото на събираемост в проценти  на различните видове местни данъци и такси за 2020г. дължими по Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (НОАМТЦУПСО)? 
  • Посочете  размерът на  местни такси и плащания за услуги,  които е събрала Столична община за 2018, 2019 и 2020 година, като го диференцирате по  съответните членове от НОАМТЦУПСО?
  • На кои длъжностни лица или структури е поверен анализът на материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугите с оглед изпълнението на чл. 7, 8 и 115 а на ЗМДТ? 
  • Отговарят ли според направените анализи посочените в НОАМТЦУПСО такси и цени на услугите на изискванията на чл. 7, 8 и 115а на ЗМДТ? 
  • Отговаря ли НОАМТЦУПСО на изискванията на настоящото състояние на нормативната база, на чиято основа е приета наредбата?
  • Извършвана ли е последваща оценка на въздействието на НОАМТЦУПСО и ако е извършвана моля да ми посочите къде може да се запозная с нея?
  • Посочете Вашата оценка доколко посочените в НОАМТЦУПСО местни данъци и такси отговарят на политиките на Столична община в областите околна среда и устойчиво градско развитие и на Визия за София?
  • Посочете Вашата оценка относно необходима ли е актуализация на НОАМТЦУПСО и ако да, в кои части?

Желая да получа отговор в  писмен вид, който да обсъдим на заседание на СОС. 

С уважение,
Тома Белев

Накратко:

Във връзка с прилагането на Закона за местните данъци и такси, поискахме от кмета на Столична община да ни предостави информация за събираемостта на местните данъци и такси, както и да посочи кои длъжностни лица и структури изготвят анализите по ЗМДТ.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА21-ВК66-2027/01.03.2021 г.

Отговор:

Свалете

Вносители:

Тома Георгиев Белев
Тома Георгиев Белев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK