Поискахме да разберем какви мерки е предприела Столична община за опасния изкоп в Студентски град

10 октомври 2021, неделя Viber

Поискахме да разберем какви мерки е предприела Столична община за опасния изкоп в Студентски град

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЧРЕЗ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е
от Борис Силвестриев Милчев – общински съветник от „Демократична България“ в СОС

относно: Отстраняване на опасност от инциденти във връзка с изкопи в кв. 170а, м. „Студентски град” и възстановяване на нормалното движение по ул. „8-ми декември“

 

Уважаема г-жо Кмет,

По Ваше предложение Столичният общински съвет прие Решение № 518 по Протокол № 36 от 23.07.2021 г., с което нареди на главния архитект на общината служебно да открие административно производство по изработване и одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване за УПИ I-5448, 5449 „за ЖС, спортен център, магазини, офиси, общ. обслужване, детски център, подземни гаражи и трафопост” и УПИ II-5448 „за ЖС, магазини, офиси, общ. обслужване, медицински център, учебен център, подземни гаражи и трафопост” от кв. 170а, м. „Студентски град” – поземлени имоти с идентификатори по 68134.1605.5448 и 68134.1605.5449 по КККР на район „Студентски” – СО. В момента тези имоти представляват огромни изкопи с дълбочина над 10 метра, които са непосредствена опасност за преминаващите граждани и за целостта на прилежащата им обществена инфраструктура. Известно е, че заради тях платното на ул. „8-ми декември“ е затворено за пътни превозни средства. Тази ситуация продължава повече от година.

Известно е, че действащият подробен устройствен план за двата имота е одобрен със Заповед № РА51-71/31.01.2019 г. на арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община (поправена със Заповед № РА50-614/20.08.2019 г.). Въз основа на този план арх. Здравков е издал две визи за проектиране за бъдещи сгради с височина 24 и 17 етажа, което изрично е посочено в текстовата част на документите. Собствениците на имотите са внесли заявления вх. № САГ20-АП00-85/21.02.2020 г. и Заявление вх. № САГ20-АП00-86/21.02.2020 г. с искане за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за сградите в двата имота. В рамките на така образуваните административни производства арх. Здравков е издал Разрешение за строеж № 116/20.07.2020 г. и Разрешение за строеж № 117/20.07.2020 г. – и двете с предмет „Укрепване на изкоп и изкопни работи“ във всеки от имотите. Двата разрешени и осъществени изкопа са с размери и дълбочина очевидно предназначени за фундамента и подземните нива на бъдещите сгради. Както изглежда, продължителното им оставяне на атмосферното влияние е създало кризисната ситуация, която с времето може единствено да се влошава. Видно е, освен това, че направеното е резултат не на някакво своеволие на собствениците, а е постигнато в изпълнение на поредица от актове, издадени от главния архитект на Столична община – арх. Здравко Здравков.

С оглед на това, моля да отговорите на следните въпроси:

  1. Какви мерки сте предприели за трайно отстраняване на съществуващите опасност от инциденти, засягащи живота и здравето на гражданите и опасност от причиняване на вреди на прилежащата на двата изкопа обществена инфраструктура?
  2. Кога ще бъде възстановено нормалното безопасно движение на пътни превозни средства по ул. „8-ми декември“ в прилежащия на кв. 170а участък?

Моля, отговорът на питането да бъде включен в дневния ред на следващото заседание на Столичния общински съвет.

С уважение,

Борис Милчев

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА21-ВК66-9441/11.10.2021 г.

Отговор:

Свалете

Вносители:

Борис Силвестриев Милчев

Общински съветник в СОС

Борис Силвестриев Милчев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK