Поискахме да разберем защо е намалена площта на градина, предназначена за дарение към Столична община

03 септември 2021, петък Viber

Поискахме да разберем защо е намалена площта на градина, предназначена за дарение към Столична община

ДО
КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

ЧРЕЗ:
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

 

ПИТАНЕ
От Тома Белев – общински съветник от Демократична България

 

Относно:  намаляване площта на локална градина в имот 68134.903.1589

Уважаема г-жо Фандъкова,

С решение  № 232 на Столичния общински съвет  от 11.06.2020 година е утвърден  проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) и работен устройствен план (РУП) на УПИ III-„за жилищно строителство и озеленяване”, кв.8а, м. „Драгалевска спирка“ за образуване на нов УПИ III-1589 „за ЖС“, кв. 8а и нов УПИ I-„за озеленяване“ в нов кв.8б, обособяване на пешеходна алея между кв.8а и кв.8б, с обвръзка с действащата улична регулация на булевард „Черни връх“, район „Лозенец“.

В рамките на обсъждането на ПУП-ИПРЗ бе представено в комисиите на СОС нотариално заверено заявление,  в което собственикът на имота декларира, че ще прехвърли в полза на СО безвъзмездно УПИ I-„за озеленяване“ с площ 443 кв.м.  В кадастралната карта на АГКК се вижда че е нанесен имот 68134.903.111, частна собственост с  НТП „За друг вид озеленени площи“  с площ 279 кв. м.

Във връзка с горното , на основание чл. 129,  ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет, моля в рамките на Вашата компетентност да ме информирате относно следните въпроси:

  • Какво се е случило с локалната градина, че площта и е намаляла от 443 кв.м. на 279 кв.м.?
  • Приели ли сте дарението на УПИ I-„за озеленяване“ от собственика на имот 68134.903.1589?

Желая да получа Вашият отговор на заседание на СОС.

С уважение,

Тома Белев

Накратко:

Доскоро до метростанция "Витоша" се намира малка градина съгласно ОУП. В СОС постъпва предложенеи за застрояване на имота, който не отчиташе предвижданията на плана. След като по време на заседания на комисии в Столичния общински съвет, съветниците от Демократична България се стремят да я запазят, строителят предлага градината да бъде дарена на СО след одобрен план за застрояване.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА21-ВК66-8258

Вносители:

Тома Георгиев Белев
Тома Георгиев Белев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK