Поискахме дистанционно внасяне на документи в СОС за общинските съветници и районните кметове

16.03.2020
Други

Накратко

Имат ли общинските съветници и районните кметове дистанционен достъп до електронната система на общината? Имат, но частичен, непълноценен. Ако искат да внесат доклад, питане или друг документ, трябва да го направят на хартия. Разбрахме от фирмата, разработила софтуера, че техническа възможност за такъв достъп съществува, затова поискахме от зам.-кмета по дигитализацията на СО тази възможност спешно да бъде превърната в реалност.

Защо е важно:

В ситуация на пандемия Общината трябва да направи възможното общинските съветници и районните кметове да продължат работа, без да излагат на риск себе си и околните с пътувания, които могат да бъдат избегнати.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук