Поискахме информация кога гражданите ще могат да използват публичния регистър на дълготрайните декоративни дървета

11.12.2020
Питане

Накратко

Според чл. 63, ал. 1 от Закона за устройство на територията вменява на кмета на община задължение да организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината. Това задължение е в сила от 2004 година и не е изпълнено до настоящия момент. Поискахме да разберем кога гражданите ще могат да използват пълноценно този регистър.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук